CSL

Centrala lärarstudentrådet (CLR)

Centrala lärarstudentrådet samlar representanter från samtliga lärarstudentråd (BUVs Studentråd, ISDS, Lärarnas Studentråd HSD och MNDs Studentråd) och jobbar med frågor som gäller alla lärarstudenter. Från rådet väljs representanter till Beredning för lärarutbildning (BULA),  Beredning för lärarutbildningarna på NV-området (LUS), Samverkansberedning för lärarutbildningarna samt Centrala Studentrådet.