CSR

Centrala studeranderådet (CSR)

Centrala studeranderådet (CSR) ska fungera som diskussions- och informationsforum, där studenter och doktorander samt Stockholms universitets studentkår ska ha möjlighet att utbyta erfarenheter och gemensamt forma en studentröst vid Stockholms universitet. Studeranderådet kan även fungera som en remissinstans för Stockholms universitets studentkår i viktiga frågor.

Möte om digital arbetsmiljö

Den 7 november klockan 16-18 är det dags för CSR:s första möte. Mötet hålls i Kårsalen, Studenthuset och alla studenter och doktorander vid Stockholms universitet är välkomna att delta!

På mötet kommer stadgarna för CSR att faställas. På mötet kommer det också hållas:

  • en presentation av studentkårens arbete med IT-frågor för att förbättra studenternas digitala arbetsmiljö.

  • en paneldiskussion med IT-avdelningen och institutionerna kring studenters digitala arbetsmiljö

  • en diskussion om hur den nya läroplattformen Athena bör utformas.

Facebookevent för CSR-mötet

Kontakt

Har du frågor om CSR? Välkommen att kontakta studentinflytande@sus.su.se