Jurfak

Juridicums doktorandråd

Rådet är verksamt vid Juridiska institutionen vid Juridiska fakulteten. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen, fakultetsnämnden, fakultetens forskningsutskott, utbildningsutskott och juridiska fakultetsnämndens lärarförslagsnämnd.

Kontaktperson: Tim Holappa | tim.holappa@juridicum.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Sandra Thobabeb | sandra.thobabeb@juridicum.su.se

Juridiska Linjerådet

Juridiska Linjerådet tillvaratar och representerar juriststudenternas intressen och rättigheter på fakultets- och institutionsnivå samt verkar för en god studiemiljö genom bevakning av ärenden och aktivt deltagande i de organ vi är representerade.

Ordförande

Bekka Tarabay
linjeradet@juridicum.su.se

Kontaktuppgifter

linjeradet@juridicum.su.se

Facebooksida