Lärarutb

IPD Studentråd

Påverka din utbildning och förbättra din studietid!

Är du student vid Institutionen för Pedagogik och Didaktik? Då har du hittat rätt! För här kan du engagera dig och påverka din utbildning!

Studentrådet IPD är rådet för dig som vill förbättra din utbildning och ha en bättre studietid!

Du som student har rätt till ett studentinflytande över din utbildning. Ett sätt att påverka din utbildning är genom studentrådet. Syftet med studentrådet är att ta tillvara på vad studenterna vill med sin utbildning. Det kan handla om hur kurserna utformas, hur examinationer genomförs, vilka typer av föreläsare vi vill ha eller om det är någon litteratur som vi önskar ha med i kurserna eller som vi önskar att ta bort.

Har du frågor eller vill du engagera dig i Studentrådet? Kul! Använd formuläret nedan för att kontakta studentrådet!

Logga.PNG

Ämneslärare Språk Studentråd ÄSS

Utbildar du dig till Ämneslärare med inriktning mot språk? Då har du hittat rätt!

ÄSS är studentrådet för dig som vill påverka och förbättra din utbildning!

Du som student har rätt till ett studentinflytande över din utbildning. Ett sätt att påverka din utbildning är genom studentrådet. Syftet med studentrådet är att ta tillvara på vad studenterna vill med sin utbildning. Det kan handla om hur kurserna utformas, hur examinationer genomförs, vilka typer av föreläsare vi vill ha eller om det är någon litteratur som vi önskar ha med i kurserna eller som vi önskar att ta bort.

Vill du engagera dig i rådet?
Har du en synpunkt du vill framföra?
Vill du ställa en fråga eller har du funderingar?

Skicka ett meddelande till ÄSS genom att fylla i formuläret nedan!

ÄSS logga.PNG

Studentrådet F-3

Studentrådet F-3 finns här för dig som läser Grundlärarutbildning inriktning F-3!

Du som student har rätt till ett studentinflytande över din utbildning. Ett sätt att påverka din utbildning är genom studentrådet. Syftet med studentrådet är att ta tillvara på vad studenterna vill med sin utbildning. Det kan handla om hur kurserna utformas, hur examinationer genomförs, vilka typer av föreläsare vi vill ha eller om det är någon litteratur som vi önskar ha med i kurserna eller som vi önskar att ta bort.

Vill du skicka ett meddelande till studentrådet? Har du frågor och funderingar? Använd formuläret nedan!

Specialpedagogiska Studentrådet SPS

Påverka din utbildning och förbättra din studietid!

Du som läser en utbildning vid Specialpedagogiska institionen kan via denna sida skicka in meddelanden till Specialpedagogiska studentrådet, SPS.

Är du missnöjd med din kurslitteratur? Tycker du att din studiemiljö är stressig? Vill du förbättra din utbildning?

Specialapedagogiska Studentrådet är ett digitalt råd för er studenter vid Specialpedagogiska institutonen för att kunna få inflytande över er utbildning.

Nedan finner du ett formulär du kan använda för att skicka in information eller synpunkter som du vill förmedla! Använd gärna även formuläret om du har frågor eller funderingar!

Använd formuläret nedan! (Glöm inte att ange din epost om du vill få återkoppling!)

Om du önskar få återkoppling på ditt meddelande, var god lämna din epostadress i meddelandet.

MNDs Studentråd

Studentrådet vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samlar lärarstudenter med inriktning Grundlärare 4-6, Ämneslärare med matematik eller naturvetenskapsämnen som första ämne samt KPU med inriktning matematik eller naturvetenskap. Från rådet väljs representanter till Programråden, Institutionsstyrelsen och Fakultetsrådet. 

Centrala lärarstudentrådet (CLR)

Centrala lärarstudentrådet samlar representanter från samtliga lärarstudentråd (BUVs Studentråd, ISDS, Lärarnas Studentråd HSD och MNDs Studentråd) och jobbar med frågor som gäller alla lärarstudenter. Från rådet väljs representanter till Beredning för lärarutbildning (BULA),  Beredning för lärarutbildningarna på NV-området (LUS), Samverkansberedning för lärarutbildningarna samt Centrala Studentrådet.