SamFak

Specialpedagogiska institutionens doktorandråd

Doktorandrådet är verksamt vid Specialpedagogiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet.

Kontaktperson: Karin Edlund | karin.edlund@specped.su.se

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Malin Lönnerblad | malin.lonnerblad@specped.su.se

Jämlikhetsombud: Maria Gladh

Studiemiljöombud: Maria Gladh

Representant i fakultetsrådet: Karin Edlund

IPD Studentråd

Påverka din utbildning och förbättra din studietid!

Är du student vid Institutionen för Pedagogik och Didaktik? Då har du hittat rätt! För här kan du engagera dig och påverka din utbildning!

Studentrådet IPD är rådet för dig som vill förbättra din utbildning och ha en bättre studietid!

Du som student har rätt till ett studentinflytande över din utbildning. Ett sätt att påverka din utbildning är genom studentrådet. Syftet med studentrådet är att ta tillvara på vad studenterna vill med sin utbildning. Det kan handla om hur kurserna utformas, hur examinationer genomförs, vilka typer av föreläsare vi vill ha eller om det är någon litteratur som vi önskar ha med i kurserna eller som vi önskar att ta bort.

Har du frågor eller vill du engagera dig i Studentrådet? Kul! Använd formuläret nedan för att kontakta studentrådet!

Logga.PNG

Specialpedagogiska Studentrådet SPS

Påverka din utbildning och förbättra din studietid!

Du som läser en utbildning vid Specialpedagogiska institionen kan via denna sida skicka in meddelanden till Specialpedagogiska studentrådet, SPS.

Är du missnöjd med din kurslitteratur? Tycker du att din studiemiljö är stressig? Vill du förbättra din utbildning?

Specialapedagogiska Studentrådet är ett digitalt råd för er studenter vid Specialpedagogiska institutonen för att kunna få inflytande över er utbildning.

Nedan finner du ett formulär du kan använda för att skicka in information eller synpunkter som du vill förmedla! Använd gärna även formuläret om du har frågor eller funderingar!

Använd formuläret nedan! (Glöm inte att ange din epost om du vill få återkoppling!)

Om du önskar få återkoppling på ditt meddelande, var god lämna din epostadress i meddelandet.

PhD Council Sociology Department

We represent and monitor students´ interests at the department level, at faculty level and at university level. We have meetings twice each semester, and alternate between the department and the institutes for our meetings.

The Doctoral Student Council also organizes activities for doctoral students, such as pubs and lunches. As a doctoral student at the Department of Sociology you can access our page on Mondo, where you will find more information including our activity reports and meeting minutes.

As a doctoral student, you are always welcome to contact us if there is anything you need help with! The email address of the Doctoral Student Council is: Doktorandradet-at-sociology.su.se@lists.su.se

 

Kontaktperson: Maria Forslund  | maria.forslund@sofi.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Serena Coppolino Perfumi | serena.perfumi@sociology.su.se

Fakultetsrådsrepresentant: Weiqian Xia  | weiqian.xia@sociology.su.se

Public Health Doctoral Students Council (PHD)

PHD är verksamt vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Sara Cerdas | sara.cerdas@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Helena Honkaniemi , Sara Cerdas

Fakultetsråd: Helena Honkaniemi | helena.honkaniemi@su.se

Jämlikhetsombud: Devy Elling | devy.elling@su.se

Studiemiljömombud: Klara Gurzo | klara.gurzo@su.se

Juridicums doktorandråd

Rådet är verksamt vid Juridiska institutionen vid Juridiska fakulteten. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen, fakultetsnämnden, fakultetens forskningsutskott, utbildningsutskott och juridiska fakultetsnämndens lärarförslagsnämnd.

Kontaktperson: Tim Holappa | tim.holappa@juridicum.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Sandra Thobabeb | sandra.thobabeb@juridicum.su.se

Graduate Students' Council (GDC)

GDC är verksamt vid Nationalekonomiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Evelina Linnros | gsc.economics.su@gmail.com

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Jon Olofsson | jon.olofsson@ne.su.se

Fakultetsrådsrepresentant: Agneta Berge | agneta.berge@iies.su.se

Psykologiska institutionens doktorandråd

Doktorandrådet är verksamt vid Psykologiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Hellen Vergoossen | hellen.vergoossen@psychology.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Andreas Gerhardsson | andreas.gerhardsson@psychology.su.se

Fakultetsråd: Marta Zakrzewska | marta.zakrzewska@psychology.su.se

Jämlikhetsombud: Louise Bergman | louise.bergman@psychology.su.se

Studiemiljöombud: Lillian Döllinger | lillian.dollinger@psychology.su.se

(FRISTÅENDE) PSYKOLOGi-STUDENTERNAs RÅD (PYR)

Ordförande

Zhane Taylor
 

PYR är studentrådet för de fristående psykologiska kurserna på grundnivå samt för masterprogrammet i psykologi. Vi har regelbundna möten där vi diskuterar utbildningens kvalitet, studiemiljö och studentliv. Tveka inte att kontakta oss om du vill engagera dig eller om du har några synpunkter du vill att vi för fram!

Stadgar

Kontaktuppgifter

pyr.stockholm@gmail.com

Protokoll

2018

2018-04-05

2018-02-02

2018-09-19

2018-10-24

2018-11-14

2018-12-10

2017

2017-02-20

2017-04-03

2017-04-24

2017-10-06

2017-12-22

 

Psykologstudenternas ämnesråd (PÄR)


560568_358461304208993_514502580_n.jpg

Välkommen till Psykologstudenternas ämnesråd, PÄR!

Vi i studentrådet Psykologstudenternas ämnesråd arbetar i samarbete med institutionen kring studentfrågor. PÄR drivs av studenter på psykologprogrammet.

Vi gör vårt allra yttersta för att se till att utbildningen håller så hög kvalitet som möjligt och vill att studietiden ska kantas av ideliga fröjder och spännande möten. Kom med oss, vetja!

Ordförande

Axel Lundström

Axel.lundstrom@paer.se

Axel D’Angelo

Sekreterare

Maj Frostvittra

maj.frostvittra@paer.se

Kontaktuppgifter

info@paer.se

Facebooksida

Nationalekonomiska ämnesrådet (NÄR)

13935039_1170873706267859_8934076604898041905_n.png

Ordförande

Frida Johansson
amnesradet@ne.su.se

Om

Är det något med undervisningen som inte fungerar som det borde? Ämnesrådet, studenternas inflytandeorgan, bevakar studenternas intressen i studiefrågor under studietiden och värnar om att utbildningen håller en hög kvalitet. Rådet träffas formellt en gång i månaden, vanligtvis första onsdagen i månaden. Alla studerande vid institutionen är välkomna att deltaga. Förutom studiebevakning arrangerar vi regelbundet olika evenemang. Mer information om oss och vad vi gör hittar du på vår Facebooksida.

Kontaktinformation

amnesradet@ne.su.se

Facebook