Studentråd

Studentrådet ERG (Etnologi, religionshistoria och Genusvetenskap)

Studentrådet ERG är verksamt vid institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, och samlar studenter från hela institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: erg.student@gmail.com

Facebook: "Studentrådet ERG"

 

Ordförande: Sabina Axelsson

Vice ordförande: Sara Lundmark

Kassör: Stefanie Antonilli

Sekreterare: Charlie Lindell

 

Jämlikhetsombud: Charlie Lindell

Studiemiljöombud: Carolina Mis

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Sabina Axelsson (ordinarie)

Institutionsstyrelsen: Sara Lundmark (suppleant)

Humanistiska fakultetsrådet: Sara Lundmark

MNDs Studentråd

Studentrådet vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samlar lärarstudenter med inriktning Grundlärare 4-6, Ämneslärare med matematik eller naturvetenskapsämnen som första ämne samt KPU med inriktning matematik eller naturvetenskap. Från rådet väljs representanter till Programråden, Institutionsstyrelsen och Fakultetsrådet.