Studentråd

IPD Studentråd

Påverka din utbildning och förbättra din studietid!

Är du student vid Institutionen för Pedagogik och Didaktik? Då har du hittat rätt! För här kan du engagera dig och påverka din utbildning!

Studentrådet IPD är rådet för dig som vill förbättra din utbildning och ha en bättre studietid!

Du som student har rätt till ett studentinflytande över din utbildning. Ett sätt att påverka din utbildning är genom studentrådet. Syftet med studentrådet är att ta tillvara på vad studenterna vill med sin utbildning. Det kan handla om hur kurserna utformas, hur examinationer genomförs, vilka typer av föreläsare vi vill ha eller om det är någon litteratur som vi önskar ha med i kurserna eller som vi önskar att ta bort.

Har du frågor eller vill du engagera dig i Studentrådet? Kul! Använd formuläret nedan för att kontakta studentrådet!

Logga.PNG

Ämneslärare Språk Studentråd ÄSS

Utbildar du dig till Ämneslärare med inriktning mot språk? Då har du hittat rätt!

ÄSS är studentrådet för dig som vill påverka och förbättra din utbildning!

Du som student har rätt till ett studentinflytande över din utbildning. Ett sätt att påverka din utbildning är genom studentrådet. Syftet med studentrådet är att ta tillvara på vad studenterna vill med sin utbildning. Det kan handla om hur kurserna utformas, hur examinationer genomförs, vilka typer av föreläsare vi vill ha eller om det är någon litteratur som vi önskar ha med i kurserna eller som vi önskar att ta bort.

Vill du engagera dig i rådet?
Har du en synpunkt du vill framföra?
Vill du ställa en fråga eller har du funderingar?

Skicka ett meddelande till ÄSS genom att fylla i formuläret nedan!

ÄSS logga.PNG

Studentrådet F-3

Studentrådet F-3 finns här för dig som läser Grundlärarutbildning inriktning F-3!

Du som student har rätt till ett studentinflytande över din utbildning. Ett sätt att påverka din utbildning är genom studentrådet. Syftet med studentrådet är att ta tillvara på vad studenterna vill med sin utbildning. Det kan handla om hur kurserna utformas, hur examinationer genomförs, vilka typer av föreläsare vi vill ha eller om det är någon litteratur som vi önskar ha med i kurserna eller som vi önskar att ta bort.

Vill du skicka ett meddelande till studentrådet? Har du frågor och funderingar? Använd formuläret nedan!

Specialpedagogiska Studentrådet SPS

Påverka din utbildning och förbättra din studietid!

Du som läser en utbildning vid Specialpedagogiska institionen kan via denna sida skicka in meddelanden till Specialpedagogiska studentrådet, SPS.

Är du missnöjd med din kurslitteratur? Tycker du att din studiemiljö är stressig? Vill du förbättra din utbildning?

Specialapedagogiska Studentrådet är ett digitalt råd för er studenter vid Specialpedagogiska institutonen för att kunna få inflytande över er utbildning.

Nedan finner du ett formulär du kan använda för att skicka in information eller synpunkter som du vill förmedla! Använd gärna även formuläret om du har frågor eller funderingar!

Använd formuläret nedan! (Glöm inte att ange din epost om du vill få återkoppling!)

Om du önskar få återkoppling på ditt meddelande, var god lämna din epostadress i meddelandet.

Centrala studeranderådet (CSR)

Centrala studeranderådet (CSR) ska fungera som diskussions- och informationsforum, där studenter och doktorander samt Stockholms universitets studentkår ska ha möjlighet att utbyta erfarenheter och gemensamt forma en studentröst vid Stockholms universitet. Studeranderådet kan även fungera som en remissinstans för Stockholms universitets studentkår i viktiga frågor.

Möte om digital arbetsmiljö

Den 7 november klockan 16-18 är det dags för CSR:s första möte. Mötet hålls i Kårsalen, Studenthuset och alla studenter och doktorander vid Stockholms universitet är välkomna att delta!

På mötet kommer stadgarna för CSR att faställas. På mötet kommer det också hållas:

 • en presentation av studentkårens arbete med IT-frågor för att förbättra studenternas digitala arbetsmiljö.

 • en paneldiskussion med IT-avdelningen och institutionerna kring studenters digitala arbetsmiljö

 • en diskussion om hur den nya läroplattformen Athena bör utformas.

Facebookevent för CSR-mötet

Kontakt

Har du frågor om CSR? Välkommen att kontakta studentinflytande@sus.su.se

Historiska INSTITUTIONens studentråd

Historiska institutionens studentråd samlar studenter från hela Historiska institutionen, och väljer representanter till institutionsstyrelsen och andra arbetsgrupper samt till Humanistiska fakultetsrådet. Genom studentrådet ges studenterna på institutionens kurser och program möjlighet att påverka sin utbildning, kurslitteratur, studiemiljö, och genom förslag och idéer förbättra situationen för studenterna. Studentrådet har möten en gång i månaden. Mejla rådet om du vill veta mer!

Tidigare protokoll finns på Historiska institutionens hemsida.

Kontakt: studentradet@historia.su.se

 

Ordförande: Jesper Klausen

Vice ordförande: Alexander Åhman Hald

Kassör: Gustaf Nyberg

Sekreterare: Gustaf Nyberg

 

Jämlikhetsombud och studiemiljöombud: Josefin Knave

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Jesper Klausen

Institutionsstyrelsen: Alexander Åhman Hald

Humanistiska fakultetsrådet: Henrik Arnstad

EnGlish Department Student Council (SCED)

Bluebeard’s Council är Engelska institutionens studentråd som samlar studenter från hela institutionen, och väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: studentcouncil.engdept@gmail.com

Facebook: "The-English-Department-Student-Council"

Medlemmar: Nikki Torres M, Sofia Fransson, Sterling Benjamin, Tone Bugge, Gloria, Astrid Isaac, Måns Lundström

Jämlikhetsombud: Vakant

Studiemiljöombud: Sofia Fransson

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Nykhita Torres Mondaca och Sofia Fransson

Humanistiska fakultetsrådet: Vakant

Latinamerikainstitutet samt romanska och klassisak studentrådet (LAiS)

Latinamerikainstitutets studentråd är verksamt på institutionen för romanska och klassiska språk, och samlar studenter i latinamerikastudier. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet, samt Latinamerikainstitutets styrelse.

Kontakt: laistudentcouncil@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/LAIStudent/

 

Ordförande: Kelly Matias dos Santos

Kassör: José Guilherme Lopes

 

Jämlikhetsombud: Vakant

Studiemiljöombud: Vakant

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Jessica Anderson (ordinarie)

Institutionsstyrelsen: Kelly Matias dos Santos

Fakultetsrådet: Jessica Anderson

Ämnesrådet - Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Studentrådet vid institutionen för arkeologi och antikens kultur samlar studenter från hela institutionen, och väljer representanter både till institutionsstyrelsen och till fakultetsrådet, samt till institutionens lokala arbetsgrupp för lika villkor och studiemiljö.

Kontakt: ark.su.studentrad@gmail.com

Facebook: "ÄRA - Ämnesrådet är studentrådet vid institutionen för Arkeologi och Antikens kultur."

Ordförande: Kerstin Calleberg

Vice ordförande: Linda Sundström

Kassör: Emmelie Westerlind

Sekreterare: Mikael Heljeback

Jämlikhetsombud: Elisabeth Ericson

Studiemiljöombud: Kerstin Calleberg

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Fredrik Jansson (ordinarie)

Institutionsstyrelsen: Roger Gripengren (suppleant)

Humanistiska fakultetsrådet: Kerstin Calleberg

Fashion student council

The Fashion Student Council is located in the Department of Media Studies, and collects students from the section for fashion studies. The council chooses representatives to the board of the Department of Media Studies, the Board of the Center for Fashion Studies, and for the faculty council at the faculty of humanities.

Contact: swedishfasionstudentcouncil@gmail.com

Facebook: "Fashion students at Stockholm University"

 

Chairperson: Eanna Morrison Barrs

Secretary:

Treasurer: Jip Mulder

Equal Opportunities Officer: 

 

Representative to the board of the department: Hilma Persson

Representative to the board of the center for Fashion Studies: Hilma Persson

Events: Flora Ferrara and Sofia Mähönen

Communications: Judith Beyer

JMK och Filmvetenskapens studentråd

Studentrådet ligger under institutionen för mediestudier, och samlar studenter från journalistik, media-/kommunikationsstudier samt filmvetenskap. Rådet väljer representanter till institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: studentrad.jmk@gmail.com

 

Ordförande: Johan Forsberg

Sekreterare: Fanny Luna

Kassör: Andrea Kosoderc

 

Jämlikhetsombud: Eric Cagenius

Studiemiljöombud: Laura Nordström

 

Institutionsstyrelsen: Johan Forsberg

Institutionsstyrelsen: Andrea Kosoderc

Fakultetsrådet: Andrea Kosoderc

Studentrådet SIKE (Institutionen för kultur och estetik)

Studentrådet för Institutionen för kultur och estetik, och samlar studenter från hela instiutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontakt: studentrad.ike@gmail.com

Facebook: “Studentrådet vid Institutionen för kultur och estetik - SIKE”

Ordförande: Joel Bjelkeborn

Vice ordförande: Marcus Rombo

Sekreterare: Marcus Rombo

Kassör: Eddie Gustafsson

Jämlikhetsombud: Eddie Gustafsson

Studiemiljöombud: Joel Bjelkeborn

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Joel Bjelkeborn

Humanistiska fakultetsrådet: Tony Westling

Studentrådet SAMT (Asien-, mellanöstern- och turkietstudier)

Studentrådet SAMT är verksamt på institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, och samlar studenter från hela institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: kontakt.samt@gmail.com

Facebook: "Studentrådet SAMT"

Instagram: "Studentrådet SAMT"

 

Ordförande: Sami Hindi

Vice ordförande: Vakant

Kassör: Cessan Sotnos

Eventplaner: Vakant

Eventplaner: Vakant

Fotograf: Cessan Sotnos

Jämlikhetsombud: Nora Janson

Studiemiljöombud: Alexander Norrgrann

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Alexander Norrgrann

Institutionsstyrelsen: Sami Hindi

Humanistiska fakultetsrådet: Sami Hindi

Studentrådet ERG (Etnologi, religionshistoria och Genusvetenskap)

Studentrådet ERG är verksamt vid institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, och samlar studenter från hela institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: erg.student@gmail.com

Facebook: "Studentrådet ERG"

 

Ordförande: Sabina Axelsson

Vice ordförande: Sara Lundmark

Kassör: Stefanie Antonilli

Sekreterare: Charlie Lindell

 

Jämlikhetsombud: Charlie Lindell

Studiemiljöombud: Carolina Mis

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Sabina Axelsson (ordinarie)

Institutionsstyrelsen: Sara Lundmark (suppleant)

Humanistiska fakultetsrådet: Sara Lundmark

Biologiska ämnesrådet (BÄR)

OM BIOLOGISKA STUDENTRÅDET (BÄR)

Biologiska ämnesrådet, BÄR, är studentrådet för dig som studerar biologi på kandidat- och masternivå vid Stockholms universitet. BÄR arbetar för att du ska trivas med din utbildning och studiemiljö genom att rådet företräder biologistudenternas intressen gentemot universitetet. På rådets möten diskuteras alltifrån undervisning, arbetsmiljö, jämlikhetsfrågor och annat som är aktuellt på biologisektionen. BÄR utser också studentrepresentanter till BIG:s styrelse och kan nominera kandidater till de flesta av naturvetenskapliga fakultetens styrelser. 

BÄR har under de senaste åren varit med och påverkat frågor som att...

 • bibehålla magisterexamen inom biologi

 • kursutvärderingarna är offentliga samt tillämpas för att förändra kurser till det bättre

 • kurslokalerna är fräscha och att problem åtgärdas snarast

BÄR har möjlighet att utse studentrepresentanter till följande organ och nätverk vid Stockholms Universitet:

Institutionsstyrelsen vid BIG (IS)
Lokala råd och beredningar på BIG
Naturvetenskapliga fakultetsrådet (NFR)
Studentkårens studiemiljö- och jämlikhetsnätverk

Genom NFR kan rådet nominera kandidater till många av fakultetens beredande och beslutande organ. Listan över representationsposter hittar du på Naturvetenskapliga fakultetsrådets sida.

Gå med i BÄR! Vi välkomnar alltid nya deltagare och vi värderar alla insatser!

Skicka mail till biologiskaamnesradet.su@gmail.com

Spana in rådets Facebooksida: BÄR - Biologiska Ämnesrådet vid stockholms universitet! Där hittar du rådets stadgar och protokoll från våra möten.

Ordförande: Fabian Bergland
Vice ordförande: Frida Hildebrandt
Kassör: Axel Börjesson
NFR-representant: Martin Säflund

Protokoll

2018-09-06

2018-05-16

Filosofiska studentrådet (FSR)

Filosofiska studentrådet är verksamt vid Filosofiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: filosofiskasr@gmail.com

Facebook: "Filosofiska studentrådet @ SU"

 

Ordförande: Gustav Alexandrie

Kassör: Michael Fernlund

 

Jämlikhetsombud: Anton Gumaelius

Studiemiljöombud: Kåre Hedebrant

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen, praktisk filosofi: Michael Fernlund

Institutionsstyrelsen, teoretisk filosofi: Kåre Hedebrant

Humanistiska fakultetsrådet: Kåre Hedebrant

Fysikums ämnesråd (FÄR)

Fysikums ämnesråd består av studenter vid Fysikum som vill vara med och påverka sin utbildning och se till att den blir ännu bättre. Vi bevakar och deltar i institutionens arbete så att studenternas intressen inte blir förbisedda. Vi ska fungera som en länk mellan studenterna och dem som bestämmer. Representanter från ämnesrådet finns i bland annat Fysikums styrelse.

protokoll

2019-05-16

2019-04-04

2019-01-29

2018-11-27

2018-10-22

2018-09-18

2018-04-11

2018-01-19

2017-12-07

Vad kan ämnesrådet göra för dig?

Några anledningar till att vända sig till ämnesrådet kan vara att man

 • vill engagera sig mer i sin utbildning

 • är intresserad av hur institutionsarbetet fungerar

 • vill ha kontakt med äldre studenter

 • vill hålla sig uppdaterad om vad som händer på institutionen

 • har en idé som skulle kunna göra utbildningen bättre

 • vill ha en trevligare studiemiljö

 • får problem med en lärare eller en kurs som man behöver hjälp att lösa

 • bara är lite nyfiken.

Alla orsaker fungerar. Det är bara att dyka upp!

Förbättringar som ämnesrådet varit med om att genomföra är bland annat införandet av kursforum på Fysikum, omarbetningen av de stora kurserna Experimentella metoder och Kvantfysik. På vårt initiativ startades också Fysikums nyhetsbrev för att information lättare skulle nå ut till studenter och anställda.

En trevlig bieffekt av att vara engagerad i ett ämnesråd är att man lär känna äldre studenter och blir bekant med många lärare och administrativ personal. När man senare i sin utbildning ska välja kurser och exjobb är det mycket lättare att fatta bra beslut om man kan rådfråga gamla studenter och vet vem som är vem på institutionen. Sist men inte minst är det alltid en bra merit att ha engagerat sig för studentinflytande.

Vad kan du göra för ämnesrådet?

Kom till våra möten med förslag, idéer, klagomål, kommentarer och synpunkter! Vi har trevligt och det finns alltid fika.

Nästa nivå av engagemang är att vara studentrepresentant i någon av Fysikums många grupper och kommittéer. Rent praktiskt innebär det att man går på möten och gör sitt bästa för att se till att studenternas intressen blir tillgodosedda. Sedan rapporterar man vad som hände på nästa ämnesrådsmöte. Det tar inte särskilt mycket tid i anspråk, och det är en intressant upplevelse att se hur institutionsarbetet fungerar.

Våra möten

Vi träffas vanligtvis mellan fyra och sju gånger per termin. Alla studenter vid Stockholms universitet som läser kurser på Fysikum är välkomna på våra möten.

Kontakta oss

Lättaste sättet att kontakta oss är antingen att komma våra möten eller skicka ett meddelande till vår ordförande Patrik Tengnér: patrik.tengner@gmail.com. Det går också att mejla till far@fysik.su.se eller att gå med i rådets öppna Facebookgrupp FÄRS - Fysikums ämnesråd för studenter

Studentkåren

Studentråden samarbetar med Stockholms universitets studentkår. Dokumenten som reglerar vår verksamhet är följande:

Den närmaste instansen över oss är Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Där finns representanter från kåren, studentråden och doktorandråden.

FÄR:s styrelse

Formellt sett är samtliga studenter på Fysikum medlemmar i FÄR. Vissa är dock mer aktiva än andra; dessa sitter ofta med i styrelsen.

Nuvarande styrelse
Patrik Tengnér (Ordförande)
Linn Fredriksson (Vice ordförande)
Iman Ebrahim (Kassör)
Hektor Yberg
Gustaf Lansner
Astrid Stenvall

REPRESENTANTER

Vi har representanter i många kommittéer och grupper på Fysikum. Det är genom dessa som FÄR främst kan påverka institutionen. Representanter väljs på ämnesrådets möten under årets gång.

Fysikums styrelse

Styrelsen (FS) är det enda beslutsfattande organet på institutionen. Här fattas beslut om institutionens budget, anställning av doktorander och arbete mot universitet i stort. I praktiken är dock mycket av arbetet förlagt på olika kommittéer. FÄR har två ordinarie poster i FS och två suppleantposter.

Ordinarie: Patrik Tengnér
Ordinarie: Linn Fredriksson
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Grundutbildningskommittén

På GUK tas alla frågor som rör grundutbildningen upp. Exempel är hur kursvärderingar ska göras, nya kurser, organiseringen av masterprogrammen eller vilken kurslitteratur som ska användas i en kurs. FÄR har fem ordinarie poster plus fem suppleanter.

Ordinarie: Gustaf Lansner
Ordinarie: Patrik Tengnér
Ordinarie: Linn Fredriksson
Ordinarie: Iman Ebrahim
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

Kommittén för forskningsstrategi

Ordinarie: Hektor Yberg
Suppleant: Vakant

Kommittén för lika villkor

Kommittén för lika villkor leder institutionens jämställdhetsarbete. Kommittén arbetar med jämställdhetsplanen och handlingsplanen vid trakasserier, ser till att den följs och anordnar t.ex. föreläsningar på temat genus. FÄR har två ordinarie poster, som också agerar som studenternas jämställdhetsombud, samt två suppleanter.

Ordinarie: Linn Fredriksson (jämlikhetsombud)
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Naturvetenskapliga Fakultetsrådet (NFR)

I NFR samlas representanter för naturvetenskapliga fakultetens student- och doktorandråd för att diskutera fakultetsövergripande frågor. 

Ordinarie: Patrik Tengnér
Suppleant: Vakant

PR-kommittén

I PR-kommittén diskuteras hur Fysikum visar upp sig gentemot allmänheten. Bland annat planeras och genomförs olika evenemang och aktiviteter inom och utanför Fysikum men också hur Fysikum ska kommunicera vetenskap och forskning till allmänheten.

Ordinarie: Patrik Tengnér
Suppleant: Vakant

Datorkommittén

Ordinarie: Stefan Sigurdsson
Suppleant: Vakant

Arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommittén arbetar för att förbättra/upprätthålla ett tryggt och säkert arbetsklimat i kontor, laboratorier samt Albanovas offentliga utrymmen. Detta görs i avseende för fysisk och psykisk hälsa och kommittén kan därför komma att samarbeta med kommittén för lika villkor i vissa frågor. FÄR har en ordinarie post, som agerar som studenternas arbetsmiljöombud, samt en suppleantpost.    

Ordinarie: Gustaf Lansner (studiemiljöombud)
Suppleant: Vakant

 

Student Council of Chemistry

The Student Council of Chemistry (in Swedish: Kemiska ämnesrådet or KÄR) is a student council for undergraduate and Master’s students at all departments of the Chemistry section: DBB, MMK and Organic Chemistry. The task of the student council is to represent the students at each department, and voice student perspectives on matters such as the quality of the education, study environment and equal rights. The student council can also organise social events. KÄR is open to both Swedish and international students, and the meetings are held in English.

Kemiska ämnesrådet (KÄR) är ett studentråd för dig som som läser kemi på kandidat- eller masternivå vid någon av de kemiska institutionerna, oavsett om du är programstudent eller läser enstaka kurser. Rådets uppgift är att representera kemistudenternas intressen gentemot universitetet, och genom KÄR kan du lyfta frågor och problem rörande utbildning, arbetsmiljö eller jämlikhetsaspekter.

KÄR has a Facebook group called KÄR - Kemiska Ämnetsrådet. The student council also has a Facebook page in English devoted to all Chemistry students of Stockholm University (CSSU).

Positions in KÄR

The Student Council of Chemistry has a Senate. The members of the Senate share the responsibilities of Chairperson/Ordförande, Vice Chairperson/Vice ordförande, Treasurer/Kassör and Secretary/Sekreterare.

The student council can also appoint a Study Environment Officer/Studiemiljöombud, an Equal Opportunities Officer/Jämlikhetsombud, a Representative in the Science Faculty Council/Fakultetsrådsrepresentant, as well as representatives to boards at the Chemistry section (see below).

Contact Person/Kontaktperson: Nerea Capón Lamelas, nereacaponl@gmail.com

Representation

The Student Council of Chemistry can appoint student representatives to the group (‘programråd’) for the Bachelor’s programme in Chemistry, that discusses the structure and content of the programme and the courses, as well as each of the three department boards at the Chemistry section, where important decisions are being made. The council can also appoint representatives to other boards, such as Kemiska övningslaboratoriet, and through the Science Faculty Council representatives in various committees, like the section committee at the Chemistry section. However, for most of these positions, the representative must be able to communicate in Swedish.

Kemiska ämnesrådet kan utse studentrepresentanter till programrådet för kandidatprogrammet i kemi samt var och en av de kemiska institutionsstyrelserna, till kemisektionens studierektorsgrupp, till styrelsen för kemiska övningslaboratoriet och övriga programråd. Genom Naturvetenskapliga fakultetsrådet kan KÄR också nominera kandidater till fakultetsnämnden, grundutbildningsberedningen, kemiska sektions- respektive -lärarutbildningsberedningen, stipendieberedningen med flera.

Geovetenskapliga ämnesrådet (GÄR)

E-post: gar.amnesrad@gmail.com
Facebook: facebook.com/groups/GeovetenskapligaAmnesradet/

Att vara med i GÄR är ett enkelt sätt att påverka din studiemiljö, på en nivå som passar dig. Från att bara hålla lite koll på vad som händer och väcka någon fråga, till att vara studentrepresentant i något av de högre organen. Se vad du kan och vill göra för att påverka din studiemiljö!

GÄR är ett ämnesråd som har som mål att representantera studenterna vid institutionen för naturgeografi (ING), institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) och institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), för att på bästa sätt kunna bevaka studenternas intressen och rättigheter under studietiden. Detta görs genom representation i institutionernas styrelser och självklart under våra egna GÄR-möten. Information om mötestider postas löpande på rådets Facebook-sida. Mötena är öppna för studenter vid ING, IGV och ACES. 

Du är välkommen att komma på våra möten, fika och se vilka vi är och hur vi arbetar!

Kom när du kan, gör vad du vill!

REPRESENTANTER

GÄR utser studentrepresentanter till olika organ som är kopplat till de institutionerna som vi representerar. På detta sätt kan vi på ett effektivt sätt påverka det som sker på institutionerna!

Institutionsstyrelsen (IS) är det högsta beslutsfattande organet på respektive institution. Styrelsen har ansvaret för utbildningen och forskningen vid institutionen. De lägger upp kurserna, fastställer kurslitteraturen, beslutar hur institutionens resurser ska användas och vilka som ska antas som doktorander och så vidare. Vi strävar efter att ha en representant och en suppleant i varje styrelse.

Representant i ING
Ordinarie: Rebecca Larsson
Suppleant: Robert Salmijärvi

Representant i IGV
Ordinarie: Jenny Gåling
Suppleant: Vakant

Representant i ACES
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

Grundutbildningsberedningen (GUB) fungerar som ett förberedande organ för Institutionsstyrelsen för Naturgeografi (ING) där man bearbetar allt som har med grundutbildningen att göra. För nya kurser arbetas nya kursplaner fram och ses över så att de inte överlappar andra kurser samt ser över behörighetskrav etc. Kurslitteratur föreslås och arbetas fram för nya kurser eller för kurser som vill ändra på litteraturen. Beslut som ska tas beträffande grundutbildningen bearbetas och godkänns av GUB innan de når Institutionsstyrelsen (ING) för ett slutgiltigt beslut om godkännande. De personer som sitter med i GUB är studierektorer för de olika ämnesområdena hos ING, chefsstudierektor, studievägledare och studeranderepresentant (GÄR).

Geografirådet diskuterar frågor som är direkt knutna till geografiutbildningen vid ING. I geografirådet förbereds frågor som sedan kan föras vidare till den beslutsfattande institutionsstyrelsen.

Jämlikhets- och studiemiljönätverken. På SUS finns samordnande nätverk för jämlikhet och studiemiljö. För varje institution bör det finnas minst en representant för att föra fram och driva jämlikhetsfrågor respektive studiemiljöfrågor. Som representant kan man driva generella frågor i sitt område och medverka på till exempel skyddsronder och utvecklingsarbete av riktlinjer på institutionen.

Jämlikhetsombud - Robert Salmijärvi
Studiemiljöombud - Vakant

Fakultetsrådet. I fakultetsrådet förbereds de frågor som ska tas upp i fakultetsnämnden. På Stockholms universitet finns fyra fakulteter; den humanistiska, juridiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga. Alla institutioner på universitetet tillhör en fakultet, våra institutioner här i Geohuset tillhör den naturvetenskapliga fakulteten. Varje fakultet styrs av en fakultetsnämnd. Fakultetsnämnderna ansvarar för den övergripande planeringen av utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

PROTOKOLL

2019-05-22

2019-04-24

2019-03-27

2019-03-13

2019-02-13

2018-10-15

2018-09-04

2018-03-20

2017-08-30

2017-05-22