Studentråd

Studentrådet vid institutionen för svenska och flerspråkighet (SISOFS)

Studentrådet vid institutionen för svenska och flerspråkighet (SISOFS) samlar studenter från hela institutionen, och väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: studentradetsisofs@gmail.com

Facebook: @studentradetsisofs

Ordförande: Ninni Dickson

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Ninni Dickson

Studentrådet för slaviska & baltiska språk samt tyska, finska och nederländska

Studentrådet på institutionen för slaviska & baltiska språk, samt tyska nederländska och finska samlar studenter från alla språkområden. Rådet väljer representanter till institutionsstyrelsen och humanistiska fakultetsrådet.

Rådet söker nya medlemmar! Kontakta studiebevakaren vid humanistiska fakulteten på studiebevakare.humfak@sus.su.se om du vill gå med.

Tagged: studentrådHumfak

JMK och Filmvetenskapens studentråd

JMK och Filmvetenskapsens studentråd ligger under institutionen för mediestudier och samlar studenter från journalistik, media-/kommunikationsstudier samt filmvetenskap. Rådet väljer representanter till institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Rådet söker just nu nya medlemmar! Kontakta studiebevakare.humfak@sus.su.se om du vill gå med!

Studentrådet Vid Institutionen för Etnologi, religionshistoria och Genusvetenskap (ERG)

Studentrådet ERG är verksamt vid institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, och samlar studenter från hela institutionen. Rådet väljer representanter till institutionsstyrelsen och humanistiska fakultetsrådet.

Studentrådet söker nya medlemmar! Maila rådet på erg.student@gmail.com om du vill gå med.

EnGlish Department Student Council (SCED)

English department student council (SCED) är Engelska institutionens studentråd. SCED samlar alla studenter vid institutionen och väljer representanter till institutionsstyrelsen och humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: studentcouncil.engdept@gmail.com

Facebook: "The-English-Department-Student-Council"

Jämlikhetsombud: Vakant

Studiemiljöombud: Vakant

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Nikki Torres (Ordinarie)

Institutionsstyrelsen: Sofia Fransson (Suppleant)

Humanistiska fakultetsrådet: Nikki Torres

Studentrådet vid romanska och klassiska institutionen (romklass)

Studentrådet RomKlass representerar alla studenter på romanska och klassiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: laistudentcouncil@gmail.com

Facebooksida: https://www.facebook.com/RomanskaOchKlassiska/

Facebookgrupp: https://facebook.com/groups/romklalat/

 

Ordförande: Kelly Matias dos Santos

Sekreterare: Rebecca Finndell

Kassör: Marisa Payva

Jämlikhetsombud: Vakant

Studiemiljöombud: Vakant

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Jessica Anderson (Ordinarie)

Institutionsstyrelsen: Marisa Payva (Suppleant)

Humanistiska fakultetsrådet: Jessica Anderson

Ämnesrådet VID Institutionen för arkeologi och antikens kultur (ära)

Studentrådet vid institutionen för arkeologi och antikens kultur samlar studenter från hela institutionen och väljer representanter till institutionsstyrelsen och till fakultetsrådet, samt till institutionens lokala arbetsgrupp för lika villkor och studiemiljö.

Kontakt: ark.su.studentrad@gmail.com

Facebook: ÄRA - Ämnesrådet för Institutionen för Arkeologi och Antikens kultur

Ordförande: Elis Wibacke

Vice ordförande: Kathrine Wehmer

Kassör: Ebba Holm

Sekreterare: Fredrik Jansson

Jämlikhetsombud: Kathrine Wehmer

Studiemiljöombud: Kathrine Wehmer

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Fredrik Jansson (ordinarie)

Institutionsstyrelsen: Ebba Holm (suppleant)

Humanistiska fakultetsrådet: Ebba Holm (ordinarie)

Humanistiska fakultetsrådet: Fredrik Jansson (suppleant)

Studentrådet VID Institutionen för kultur och estetik (sike)

Studentrådet för Institutionen för kultur och estetik, och samlar studenter från hela instiutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontakt: studentrad.ike@gmail.com

Facebook: “Studentrådet vid Institutionen för kultur och estetik - SIKE”

Ordförande:

Vice ordförande:

Sekreterare:

Kassör: Eddie Gustafsson

Jämlikhetsombud: Vakant

Studiemiljöombud: Tony Brian Westling

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Joel Bjelkeborn och Mathilde Lönnell Mortensen

Humanistiska fakultetsrådet: Tony Brian Westling

Studentrådet FÖR Asien-, mellanöstern- och turkietstudier (SAMT)

Studentrådet SAMT är verksamt på institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. Rådet väljer representanter till institutionsstyrelsen och humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: kontakt.samt@gmail.com

Facebook: "Studentrådet SAMT"

Instagram: "Studentrådet SAMT"

 

Ordförande: Sami Hindi

Vice ordförande: Vakant

Kassör: Zeinab Faleh

Fotograf: Cessan Sotnos

Jämlikhetsombud: Nora Janson

Studiemiljöombud: Alexander Norrgrann

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Alexander Norrgrann (ordinarie)

Institutionsstyrelsen: Sami Hindi (ordinarie)

Humanistiska fakultetsrådet: Sami Hindi

Studentrådet Socarb SU (SSAS)

Välkommen till studentrådet på Institutionen för Socialt Arbete!

Vi i studentrådet arbetar med institutionen och studenter för att påverka utbildningen på socionomprogrammet. Vi vill arbeta för att utbildningen håller hög kvalitet samt bidra till att studenter känner sig delaktiga i de beslut som fattas. I samarbete med studentbevakaren från SUS kår strävar vi efter att vara en hjälpande hand för studenterna på socionomprogrammet. En informativ kanal där frågetecken förhoppningsvis kan rätas ut. 

VARMT välkommen att höra av dig till oss!  

Kontakt: ssas.sopis@gmail.com

IPD Studentråd

Påverka din utbildning och förbättra din studietid!

Är du student vid Institutionen för Pedagogik och Didaktik? Då har du hittat rätt! För här kan du engagera dig och påverka din utbildning!

Studentrådet IPD är rådet för dig som vill förbättra din utbildning och ha en bättre studietid!

Du som student har rätt till ett studentinflytande över din utbildning. Ett sätt att påverka din utbildning är genom studentrådet. Syftet med studentrådet är att ta tillvara på vad studenterna vill med sin utbildning. Det kan handla om hur kurserna utformas, hur examinationer genomförs, vilka typer av föreläsare vi vill ha eller om det är någon litteratur som vi önskar ha med i kurserna eller som vi önskar att ta bort.

Har du frågor eller vill du engagera dig i Studentrådet? Kul! Använd formuläret nedan för att kontakta studentrådet!

Logga.PNG

Ämneslärare Språk Studentråd ÄSS

Utbildar du dig till Ämneslärare med inriktning mot språk? Då har du hittat rätt!

ÄSS är studentrådet för dig som vill påverka och förbättra din utbildning!

Du som student har rätt till ett studentinflytande över din utbildning. Ett sätt att påverka din utbildning är genom studentrådet. Syftet med studentrådet är att ta tillvara på vad studenterna vill med sin utbildning. Det kan handla om hur kurserna utformas, hur examinationer genomförs, vilka typer av föreläsare vi vill ha eller om det är någon litteratur som vi önskar ha med i kurserna eller som vi önskar att ta bort.

Vill du engagera dig i rådet?
Har du en synpunkt du vill framföra?
Vill du ställa en fråga eller har du funderingar?

Skicka ett meddelande till ÄSS genom att fylla i formuläret nedan!

ÄSS logga.PNG

Studentrådet F-3

Studentrådet F-3 finns här för dig som läser Grundlärarutbildning inriktning F-3!

Du som student har rätt till ett studentinflytande över din utbildning. Ett sätt att påverka din utbildning är genom studentrådet. Syftet med studentrådet är att ta tillvara på vad studenterna vill med sin utbildning. Det kan handla om hur kurserna utformas, hur examinationer genomförs, vilka typer av föreläsare vi vill ha eller om det är någon litteratur som vi önskar ha med i kurserna eller som vi önskar att ta bort.

Vill du skicka ett meddelande till studentrådet? Har du frågor och funderingar? Använd formuläret nedan!

Specialpedagogiska Studentrådet SPS

Påverka din utbildning och förbättra din studietid!

Du som läser en utbildning vid Specialpedagogiska institionen kan via denna sida skicka in meddelanden till Specialpedagogiska studentrådet, SPS.

Är du missnöjd med din kurslitteratur? Tycker du att din studiemiljö är stressig? Vill du förbättra din utbildning?

Specialapedagogiska Studentrådet är ett digitalt råd för er studenter vid Specialpedagogiska institutonen för att kunna få inflytande över er utbildning.

Nedan finner du ett formulär du kan använda för att skicka in information eller synpunkter som du vill förmedla! Använd gärna även formuläret om du har frågor eller funderingar!

Använd formuläret nedan! (Glöm inte att ange din epost om du vill få återkoppling!)

Om du önskar få återkoppling på ditt meddelande, var god lämna din epostadress i meddelandet.

Centrala studeranderådet (CSR)

Centrala studeranderådet (CSR) ska fungera som diskussions- och informationsforum, där studenter och doktorander samt Stockholms universitets studentkår ska ha möjlighet att utbyta erfarenheter och gemensamt forma en studentröst vid Stockholms universitet. Studeranderådet kan även fungera som en remissinstans för Stockholms universitets studentkår i viktiga frågor.

Möte om digital arbetsmiljö

Den 7 november klockan 16-18 är det dags för CSR:s första möte. Mötet hålls i Kårsalen, Studenthuset och alla studenter och doktorander vid Stockholms universitet är välkomna att delta!

På mötet kommer stadgarna för CSR att faställas. På mötet kommer det också hållas:

  • en presentation av studentkårens arbete med IT-frågor för att förbättra studenternas digitala arbetsmiljö.

  • en paneldiskussion med IT-avdelningen och institutionerna kring studenters digitala arbetsmiljö

  • en diskussion om hur den nya läroplattformen Athena bör utformas.

Facebookevent för CSR-mötet

Kontakt

Har du frågor om CSR? Välkommen att kontakta studentinflytande@sus.su.se

Biologiska ämnesrådet (BÄR)

OM BIOLOGISKA STUDENTRÅDET (BÄR)

Biologiska ämnesrådet, BÄR, är studentrådet för dig som studerar biologi på kandidat- och masternivå vid Stockholms universitet. BÄR arbetar för att du ska trivas med din utbildning och studiemiljö genom att rådet företräder biologistudenternas intressen gentemot universitetet. På rådets möten diskuteras alltifrån undervisning, arbetsmiljö, jämlikhetsfrågor och annat som är aktuellt på biologisektionen. BÄR utser också studentrepresentanter till BIG:s styrelse och kan nominera kandidater till de flesta av naturvetenskapliga fakultetens styrelser. 

BÄR har under de senaste åren varit med och påverkat frågor som att...

  • bibehålla magisterexamen inom biologi

  • kursutvärderingarna är offentliga samt tillämpas för att förändra kurser till det bättre

  • kurslokalerna är fräscha och att problem åtgärdas snarast

BÄR har möjlighet att utse studentrepresentanter till följande organ och nätverk vid Stockholms Universitet:

Institutionsstyrelsen vid BIG (IS)
Lokala råd och beredningar på BIG
Naturvetenskapliga fakultetsrådet (NFR)
Studentkårens studiemiljö- och jämlikhetsnätverk

Genom NFR kan rådet nominera kandidater till många av fakultetens beredande och beslutande organ. Listan över representationsposter hittar du på Naturvetenskapliga fakultetsrådets sida.

Gå med i BÄR! Vi välkomnar alltid nya deltagare och vi värderar alla insatser!

Skicka mail till biologiskaamnesradet.su@gmail.com

Spana in rådets Facebooksida: BÄR - Biologiska Ämnesrådet vid stockholms universitet! Där hittar du rådets stadgar och protokoll från våra möten.

Ordförande: Fabian Bergland
Vice ordförande: Frida Hildebrandt
Kassör: Axel Börjesson
NFR-representant: Martin Säflund

Protokoll

2018-09-06

2018-05-16

Filosofiska studentrådet (FSR)

Filosofiska studentrådet är verksamt vid Filosofiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: filosofiskasr@gmail.com

Facebook: "Filosofiska studentrådet @ SU"

 

Ordförande: Gustav Alexandrie

Kassör: Michael Fernlund

 

Jämlikhetsombud: Anton Gumaelius

Studiemiljöombud: Kåre Hedebrant

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen, praktisk filosofi: Michael Fernlund

Institutionsstyrelsen, teoretisk filosofi: Kåre Hedebrant

Humanistiska fakultetsrådet: Kåre Hedebrant