Doktorandråd

Juridicums doktorandråd

Rådet är verksamt vid Juridiska institutionen vid Juridiska fakulteten. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen, fakultetsnämnden, fakultetens forskningsutskott, utbildningsutskott och juridiska fakultetsnämndens lärarförslagsnämnd.

Kontaktperson: Tim Holappa | tim.holappa@juridicum.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Sandra Thobabeb | sandra.thobabeb@juridicum.su.se

Institutionen för kultur och estetiks doktorandråd (IKE)

Rådet är verksamt vid Institutionen för kultur och estetik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Linnea Ripenberg | linnea.ripenberg@idehist.su.se

Doktorandrådets e-post: doktorander_ike@mondo.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Vera Sundin | vera.sundin@littvet.su.se

Fakultetsråd: Elin G. Håkansson | elin.g.hakansson@arthistory.su.se

Department of Molecular Biosciences PhD student council (MBW)

Rådet är verksamt vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Alexis Dziedziech | alexis.dziedziech@su.se

Doktorandrådets e-post: phdboard.mbw@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Jutta Diessl | jutta.diessl@su.se

                              Einar Ólafsson | einar.olafsson@su.se

Alexis Dziedziech | alexis.dziedziech@su.se                             

Fakultetsråd: Yuan Guo | yuan.guo@su.se

Jämlikhetsombud: Albin Widmark | albin.widmark@su.se

Doktorandrådet vid Romanska och klassiska institutionen

Rådet är verksamt vid Romanska och klassiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Gianfranco Selgas De Silvi | gianfranco.selgas@su.se

 Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Gianfranco Selgas De Silv | gianfranco.selgas@su.se

jämlikhetsombud : Linnea Kjellsson | linnea.kjellsson@su.se

MND PhD Council

Rådet är verksamt vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapämnenas didaktik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Lisa Österling | lisa.osterling@mnd.su.se

Doktorandrådets e-post: mnd-doktorandradet@mnd.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Matti Karlström | matti.karlstrom@mnd.su.se

Fakultetsråd: Abraham Kumsa Beyene | abraham.kumsa@mnd.su.se

Department of Physical Geography PhD council

NG PhD council är verksamt vid Institutionen för naturgeografi.

Kontaktperson och ordförande: Simon Larsson | simon.larsson@natgeo.su.se

Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/2105972413016149/

Vice ordförande: Heather Wood | heather.wood@natgeo.su.se

Kassör: Guillaume Vigouroux | guillaume.vigouroux@natgeo.su.se

Social koordinator: Romain Goldenberg | romain.goldenberg@natgeo.su.se

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelsen: Simon Larsson

 

 

 

 

 

Doktorandrådet för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (DRHSD)

DRHSD är verksamt vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: AnnaLotta Dessen Jankell  | lotta.jankell@hsd.su.se

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: AnnaLotta Dessen Jankell

Studiemiljöombud: Elsa Szatek I elsa.szatek@hsd.su.se
Fakultetsråd: Ebba Theorell I ebba.theorell@hsd.su.se

Zoology PhD student council

DIZ är verksamt vid Institutionen för zoologi. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Ciaran Gilchrist | ciaran.gilchrist@zoologi.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Loke von Schmalensee | loke.von.schmalensee@zoologi.su.se

Jämlikhetsombud: Sara Kurland

Fakultetsrådsrepresentant: Ciaran Gilchrist

The Mathematics PhD Council (MPC)

MPC är verksamt vid Matematiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Måns Karlsson | mansk@math.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Måns Karlsson

Fakultetsråd: Daniel Ahlsén | ahlsen@math.su.se

Doktorandrådet Organisk Kemi (OK)

OK är verksamt vid Institutionen för organisk kemi. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Aitor Bermejo López | aitor.b.lopez@su.se

Kassör: Axel Furevi | axel.furevi@su.se

Doktorandrådets e-post: doktorander@organ.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Aitor Bermejo López | aitor.b.lopez@su.se 

Fakultetsråd: Michael Oschmann | michael.oschmann@su.se

Studiemiljöombud: Denise Meyer | denise.meyer@su.se

Graduate Students' Council (GDC)

GDC är verksamt vid Nationalekonomiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Evelina Linnros | gsc.economics.su@gmail.com

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Jon Olofsson | jon.olofsson@ne.su.se

Fakultetsrådsrepresentant: Agneta Berge | agneta.berge@iies.su.se

Psykologiska institutionens doktorandråd

Doktorandrådet är verksamt vid Psykologiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Hellen Vergoossen | hellen.vergoossen@psychology.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Andreas Gerhardsson | andreas.gerhardsson@psychology.su.se

Fakultetsråd: Marta Zakrzewska | marta.zakrzewska@psychology.su.se

Jämlikhetsombud: Louise Bergman | louise.bergman@psychology.su.se

Studiemiljöombud: Lillian Döllinger | lillian.dollinger@psychology.su.se

Doktorandrådsföreningen vid Historiska institutionen

Rådet är verksamt vid Historiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Olof Blomqvist | olof.blomqvist@historia.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Olof Blomqvist

Fakultetsråd: Alvar Blomgren | alvar.blomgren@historia.su.se

Jämlikhetsombud: Wilma Sjöberg | wilma.sjoberg@historia.su.se

Studiemiljöombud: Lisa Svanfeldt-Winter | lisa.svanfeldt-winter@historia.su.se

Fysikums doktorandråd

Rådet är verksamt vid Fysikum. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Kajsa-My Blomdahl | kajsamy.blomdahl@fysik.su.se

Doktorandrådets e-post: phdcouncil@fysik.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Kajsa-My Blomdahl och Jesper Norell

Fakultetsråd: Jesper Norell | jesper.norell@fysik.su.se

Jämlikhetsombud: Naemi Florin | naemi.florin@fysik.su.se

Doktorandrådet vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (SlaBaFiNeTy)

Rådet är verksamt vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Julia Baumann | julia.baumann@tyska.su.se

Doktorandrådets e-post: doktorander.slabafinety@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Lisa Mendoza Åsberg | lisa.mendoza.asberg@slav.su.se

Fakultetsråd: Frederik Bissinger | frederik.bissinger@balt.su.se

Jämlikhetsombud: Kristiina Savola | kristina.savola@finska.su.se

Barn- och ungdomsvetenskapliga doktorandrådet

 

Rådet är verksamt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Susanna Areschoug | susanna.areschoug@buv.su.se

Doktorandrådets e-post: doktorandradet@buv.su.se

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Fanny Pérez Aronsson | fanny.perez.aronsson@buv.su.se

Studiemiljöombud:  Mari Kronlund | mari.kronlund@buv.su.se