Studentråd

Matematiska studentrådet (MSR)

Ordförande: Filip Åkerman
Vice ordförande: Priscilla Dufweke-Lantto
Kontakt: msr@math.su.se

Matematiska studentrådet har ambitionen att verka för studenternas rättigheter och möjligheter till inflytande på institutionen. Målet är att rådet ska spegla en bred representation av de studenter som studerar matematik och matematisk statistik. 

Matematiska studentrådet har ambitionen att ha insyn i de beslutsprocesser som institutionen fattar och som på olika sätt påverkar studenternas vardag och vistelse under den period hen spenderar här på Stockholms universitet.

Matematiska studentrådet är demokratiskt uppbyggt och poster bestäms terminsvis.

Matematiska studentrådet har ambitionen av att ha en styrelse bestående av:

Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör följt av ett av rådet bestämt antal ledamöter. Alla studenter i matematik och matematisk statistik ska ha närvaro och yttranderätt.

Vi ska ha en representant i institutionsstyrelsen, en representant i fakultetsrådet, ett studiemiljöombud och ett jämlikhetsombud. Vi ska också ha någon som är webbansvarig. 

Vi ämnar också ha ett bra samarbete med kårföreningen Sigma då vi finner att de kan fokusera på det sociala medan vi sysslar med det som snarare rör påverkansfrågor. På så vis är rollerna tydligt fördelade och båda förstår den viktiga funktion båda uppfyller.

Vi ska också i samarbete med Sigma belysa studenternas behov rörande information om studieteknik, arbetslivsanknytning och annat som är till nytta för studenten.

Poster

Ordförande: Filip Åkerman
Vice ordförande: Priscilla Dufweke-Lantto
Kassör: Albin Niva Printz


Institutionsstyrelserepresentant: Filip Åkerman, Priscilla Dufweke-Lantto, Johannes Pohjolainen
Studiemiljöombud: Priscilla Dufweke-Lantto
Jämlikhetsombud: Albin Niva Printz
Fakultetsrådsrepresentant: Benjamin Walsh

Protokoll

2019-01-18

2018-09-03

2018-05-09

2018-02-07

2017-11-30

2017-09-12

MNDs Studentråd

Studentrådet vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samlar lärarstudenter med inriktning Grundlärare 4-6, Ämneslärare med matematik eller naturvetenskapsämnen som första ämne samt KPU med inriktning matematik eller naturvetenskap. Från rådet väljs representanter till Programråden, Institutionsstyrelsen och Fakultetsrådet. 

(FRISTÅENDE) PSYKOLOGi-STUDENTERNAs RÅD (PYR)

Ordförande

Zhane Taylor
 

PYR är studentrådet för de fristående psykologiska kurserna på grundnivå samt för masterprogrammet i psykologi. Vi har regelbundna möten där vi diskuterar utbildningens kvalitet, studiemiljö och studentliv. Tveka inte att kontakta oss om du vill engagera dig eller om du har några synpunkter du vill att vi för fram!

Stadgar

Kontaktuppgifter

pyr.stockholm@gmail.com

Protokoll

2018

2018-04-05

2018-02-02

2018-09-19

2018-10-24

2018-11-14

2018-12-10

2017

2017-02-20

2017-04-03

2017-04-24

2017-10-06

2017-12-22

 

Psykologstudenternas ämnesråd (PÄR)


560568_358461304208993_514502580_n.jpg

Välkommen till Psykologstudenternas ämnesråd, PÄR!

Vi i studentrådet Psykologstudenternas ämnesråd arbetar i samarbete med institutionen kring studentfrågor. PÄR drivs av studenter på psykologprogrammet.

Vi gör vårt allra yttersta för att se till att utbildningen håller så hög kvalitet som möjligt och vill att studietiden ska kantas av ideliga fröjder och spännande möten. Kom med oss, vetja!

Ordförande

Axel Lundström

Axel.lundstrom@paer.se

Axel D’Angelo

Sekreterare

Maj Frostvittra

maj.frostvittra@paer.se

Kontaktuppgifter

info@paer.se

Facebooksida

Nationalekonomiska ämnesrådet (NÄR)

13935039_1170873706267859_8934076604898041905_n.png

Ordförande

Frida Johansson
amnesradet@ne.su.se

Om

Är det något med undervisningen som inte fungerar som det borde? Ämnesrådet, studenternas inflytandeorgan, bevakar studenternas intressen i studiefrågor under studietiden och värnar om att utbildningen håller en hög kvalitet. Rådet träffas formellt en gång i månaden, vanligtvis första onsdagen i månaden. Alla studerande vid institutionen är välkomna att deltaga. Förutom studiebevakning arrangerar vi regelbundet olika evenemang. Mer information om oss och vad vi gör hittar du på vår Facebooksida.

Kontaktinformation

amnesradet@ne.su.se

Facebook

Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott

Vice president of the Education Committee

Frida Johansson

 

The Education Committee is the students’ voice in educational matters towards Stockholm Business School (SBS) through its participation in several councils and boards.In collaboration with the Head of Education in the Board, the committee runs queries regarding student matters and represents the students’ point of view when concerning larger matters in SBS. In addition to this, a variety of projects, like the Excel Course, are held yearly with the aim of enriching students’ academic skills.Through discussion and cooperation, the Education Committee improves the quality of education in SBS by helping students bring their speaking rights forward and by further developing their academic skills

Contact information

ec@foreningenekonomerna.se

Website

Facebook


Minutes

2018 

2018-02-23

2018-04-05

2018-04-23

2017

2017-01-31

2017-02-22

2017-02-23

2017-04-17

2017-05-25

2017-11-15

2017-12-14

2016

2016-10-17

2016-12-14

Juridiska Linjerådet

Juridiska Linjerådet tillvaratar och representerar juriststudenternas intressen och rättigheter på fakultets- och institutionsnivå samt verkar för en god studiemiljö genom bevakning av ärenden och aktivt deltagande i de organ vi är representerade.

Ordförande
Bekka Tarabay

Vice ordförande
Miranda Wallin

Kassör
Siri Tellmen

Jämlikhet- och skyddsombud
Erika Karlsson

Ledamöter
Sezen Alper
Hanna Sahlin
Christopher Spreigl
Arman Bassari

Kontaktuppgifter

linjeradet@juridicum.su.se

Facebooksida