registrering av Doktorandråd

PhD Student Council Registration

Från och med höstterminen 2016 ska doktorandråden efter varje årsmöte omregistrera sig hos Stockholms universitets studentkår för att erhålla status som doktorandråd, för att kunna söka verksamhetsbidrag och för att kunna utse representanter till sin institutionsstyrelse. Registreringen tas emot av doktorandombudet och ni får bekräftelse på genomförd registrering via mejl.

Name of the PhD student council
Abbreviation (If applicable)
Department of the PhD student council (At which department/section/centre/institute is the student council active?)
Doktorandrådets kontaktperson till studentkåren *
Doktorandrådets kontaktperson till studentkåren
The PhD student council's contact person to The Student Union
Representant i institutionsstyrelse
Rådets val avrepresentant i institutionsstyrelse el. motsvarande *
Rådets val avrepresentant i institutionsstyrelse el. motsvarande
Representative in the Department Board
Är representanten ledamot eller suppleant *
Is the person is ordinary or substitute
Om det finns en ytterligare representant fyll i nedan.
Ytterligare representant i institutionsstyrelse el. motsvarande
Ytterligare representant i institutionsstyrelse el. motsvarande
Another representative in the Department Board
Är den andra representanten ledamot eller suppleant
Is the person is ordinary or substitute
Kassör/Bidragstagare
Namn på doktorandrådets kassör/bidragsmottagare
Namn på doktorandrådets kassör/bidragsmottagare
Name of the PhD student council Treasurer
Jämlikhetsombud
Namn på doktorandrådets val av jämlikhetsombud
Namn på doktorandrådets val av jämlikhetsombud
Name of the PhD Student Officer for Equal Opportunities
Studiemiljöombud
Namn på doktorandrådets val av studiemiljöombud
Namn på doktorandrådets val av studiemiljöombud
Namn of the PhD Student Officer for Educational Environment
Representant i fakultetsrådet
Namn på doktorandrådets representant i fakultetsrådet
Namn på doktorandrådets representant i fakultetsrådet
Name on the representative in the Faculty Council
Facebook page of the student council
Vi vill ansöka om verksamhetsbidrag (500 kr/termin)
We want to apply for operational grant (500 kr/semester)
Vi godkänner att våra personuppgifter behandlas av studentkåren för att de ska kunna administrera registrering av doktorandråd. *
We hereby agree that the student union can process our personal data in order to administrate registration of the PhD council.