Terminsregistrering av Studentråd

Från och med höstterminen 2016 ska studentråden varje termin registrera sig hos Stockholms universitets studentkår för att erhålla status som studentråd, för att kunna söka bidrag och för att kunna utse representanter till sin institutionsstyrelse. Registreringen tas emot av aktuell studiebevakare och ni får bekräftelse på genomförd registrering via mejl. För att kunna söka bidrag och utse representanter till institutionsstyrelsen måste ni också mejla aktuella mötesprotokoll till er studiebevakare. 

Student Council Registration

From September 2016 all student councils need to register at Stockholm University Student Union in order to obtain student council status and apply for grants. Your Student Governance Officer will receive your registration and a confirmation will be sent to your email when you have completed your registration. Remember to email your protocols to your Student Governance Officer. 

Name of the student council
Abbreviation (if applicable)
Department of the student council (at which department/section/centre/institute is the student council active?)
Studentrådets kontaktperson till studentkåren *
Studentrådets kontaktperson till studentkåren
The student council's contact person to The Student Union
Representant i institutionsstyrelse/Representative in the Department Board
Rådets val av studentrepresentant i institutionsstyrelse el. motsvarande (presidiebeslut behövs för studentrepresentanter i institutionsstyrelse eller motsvarande)
Rådets val av studentrepresentant i institutionsstyrelse el. motsvarande (presidiebeslut behövs för studentrepresentanter i institutionsstyrelse eller motsvarande)
Student representative in the Department Board (presidium decision from the Student Union is necessary for student representatives in department boards)
Är studentrepresentanten ledamot eller suppleant?
Is the person is ordinary or substitute?
Represents a specific level (undergraduate or graduate)?
If your council represents more than one department, please fill out the representative/-s and their department/-s (name, email, department, ordinary/substitute)
Ytterligare representant/Another representative
Ytterligare representant i institutionsstyrelse el. motsvarande
Ytterligare representant i institutionsstyrelse el. motsvarande
Another student representative in the Department Board
Är den andra studentrepresentanten ledamot eller suppleant
Is the person is ordinary or substitute
Represents a specific level (undergraduate or graduate)
Kassör eller bidragstagare/Treasurer
Namn på studentrådets kassör/bidragsmottagare *
Namn på studentrådets kassör/bidragsmottagare
Name of the student council Treasurer
Jämlikhetsombud/Equal Opportunities Officer
Namn på studentrådets val av jämlikhetsombud
Namn på studentrådets val av jämlikhetsombud
Name of the Equal Opportunities Officer
Studiemiljöombud/Study Enviroment Officer
Namn på studentrådets val av studiemiljöombud
Namn på studentrådets val av studiemiljöombud
Name of the Study Enviroment Officer
Representant i fakultetsrådet/Representative in the faculty council
Namn på studentrådets representant i fakultetsrådet
Namn på studentrådets representant i fakultetsrådet
Name of the representative in the Faculty Council
Övrigt/Miscellaneous
Facebook page of the student council
Other council members
*