Terminsregistrering av Fakultetsråd

Från och med vårterminen 2018 ska fakultetsråden registrera sig varje termin hos Stockholms universitets studentkår för att erhålla status som fakultetsråd och för att kunna söka bidrag. Registreringen tas emot av er studiebevakare och ni får bekräftelse per mejl när den behandlats.

Faculty Council Registration

From the spring semester 2018 all faculty councils need to register at Stockholm University Student Union in order to obtain faculty council status and apply for funding. Your Student Governance Officer will receive your registration and a confirmation will be sent to your email when the registration has been processed. 


Name of the faculty council
Abbreviation (if applicable)
Fakultetsrådets kontaktperson till studentkåren *
Fakultetsrådets kontaktperson till studentkåren
The faculty council's contact person to The Student Union
Kassör eller bidragstagare/Treasurer
Namn på fakultetsrådets kassör/bidragsmottagare *
Namn på fakultetsrådets kassör/bidragsmottagare
name of the faculty council Treasurer
Jämlikhetsombud/Equal Opportunities Officer
Namn på fakultetsrådets val av jämlikhetsombud
Namn på fakultetsrådets val av jämlikhetsombud
Name of the Equal Opportunities Officer
Studiemiljöombud/Study Enviroment Officer
Namn på fakultetsrådets val av studiemiljöombud
Namn på fakultetsrådets val av studiemiljöombud
Name of the Study Enviroment Officer
Övrigt/Miscellaneous
Facebook page of the student council
Vi godkänner att våra personuppgifter behandlas av studentkåren för att de ska kunna registrera fakultetsrådet. *
We hereby agree that the student union can process our personal data in order to register our council.