Samarbeten

Vi eftersträvar

Stockholms universitets studentkår (SUS) arbetar med och söker samarbete med aktörer som på ett hållbart och etiskt sätt vill bidra till ett levande campus i världsklass för de ca 16 000 medlemmarna i Sveriges största studentkår. SUS existerar tack vare sina medlemmar och förmåner och erbjudanden ska locka nya såväl som gamla medlemmar.

Vi är engagerade och brinner för det vi gör; utveckling och studenternas intresse är alltid högst prioriterat. Då SUS verkar för ökad studentnytta ska alla förmåner som erbjuds vara användbara och värdefulla ur ett studentperspektiv och bör därmed tilltala en så stor del av studenterna på Stockholms universitet som möjligt. 

Vi erbjuder

SUS kårmedlemmar nås dagligen genom såväl digitala som fysiska plattformar. Förutom uppdateringar om våra samarbetspartner på sociala medier, uppdateras medlemmarna även om aktuella samarbeten genom nyhetsbrev, affischer på campus och evenemang som:

  • Kårfrulle, som är gratis frukost för kårmedlemmar och vanligtvis lockar några hundratal.

  • TentaPepp, där sponsringsprodukter delas ut innan tentor för att peppa studenter.

  • Medlemsvård, där SUS uppmärksammar förmåner och samarbetspartner på olika delar av campus.

Värdegrund

Vår värdegrund består av fyra värdeord som vägleder oss i allt vårt arbete och beskriver våra gemensamma och grundläggande värderingar: professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Hos oss är alla välkomna, våra olikheter är en tillgång. Vi motverkar och förebygger diskriminering, både på universitetet och i vår egen organisation och förutsätter motsvarande värderingar hos våra samarbetspartners. Vi utvecklar oss ständigt för att alla ska känna sig välkomna och för att vår verksamhet ska vara fullt tillgänglig för alla oavsett förutsättningar.

Vi skapar mötesplatser och öppnar upp för dialog, vi lyssnar och diskuterar. Vi värdesätter och uppmuntrar engagerade studenter.

Är du intresserad av att samarbeta med SUS eller nå ut till våra medlemmar genom att synas med sponsring eller studentnyttig marknadsföring, kontakta: medlemsaktiviteter@sus.su.se

Studenthuset.jpg

I lust och nöd

Med Stockholms universitets studentkår

Våra samarbetspartner

drivhuset.png

Tack till