Kårval

Skapa nytt kårparti

 

Anmälan om partiregistrering skall göras genom formuläret på kårvalssidan. Det skall vara valnämnden tillhanda senast 27 februari kl. 18:00 för att deltagande i 2019 års kårval ska kunna godkännas.

I tillägg till ifyllande av nedanstående formulär skall den som registrerar nytt kårparti maila följande dokument till valnamnd@sus.su.se samtidigt som formulär skickas in:

  • Lista på 25 medlemmar i Stockholms Universitets Studentkår som önskar att partiet ställer upp i valet

  • Partiets stadga där syftet att delta i kårval framgår tydligt

  • Protokoll från konstituerande partimöte där följande beslut har fattats:

    • Partiets stadga

    • Beslut om att ställa upp i kårvalet framgår

    • Partiombud har utsetts