Studentinflytande

Som student har du rätt att påverka din utbildning och vara representerad när beslut tas på universitetet som kan komma att påverka din studiesituation.

Det kan exempelvis handla om beslut som rör:

  • kurslitteratur
  • utformning av kurser och program
  • studiemiljö
  • lika villkor
  • arbetslivsanknytning i utbildningen

 Att studenter får vara med och påverka kallas för studentinflytande eller studentpåverkan. Ett starkt studentinflytande är viktigt för när studenter får inflytande över sin studietid kan de göra den bättre för sig själva och andra.

Genom att gå med i eller bilda ett studentråd eller doktorandråd får du en plattform för att bedriva studentinflytande. 

Bli studentrepresentant

I alla beredande och beslutande organ på universitetet ska det finnas studentrepresentanter. Det gäller allt från varje enskild institution till universitetsstyrelsen. Som studentrepresentant kan du bidra med ett studentperspektiv när frågor diskuteras och på så vis bidra till att de beslut som fattas gynnar de studerande på Stockholms universitet. 

De flesta representanter nomineras av student- eller doktorandråden men tillsätts av studentkåren. Om du är intresserad av att bli studentrepresentant kan du kontakta ditt studentråd eller studiebevakaren för din fakultet. Du kan också hitta flera lediga uppdrag på vår webbplats.

Studentkåren nominerar också studenter till representationsuppdrag inom Sveriges förenade studentkårer (SFS) och till studentrepresentation på nationell nivå, exempelvis inom olika myndigheter eller utredningar. 

Kårens studiebevakare

På studentkåren arbetar fem studiebevakare med att stötta studentråd som arbetar lokalt på universitetets olika institutioner. Studiebevakarna arbetar för att säkerställa studentinflytandet på universitetet och representerar studenter i olika nämnder och grupper.

Kontaktuppgifter till studiebevakare och studentråd