Studentråd

Studentråden består av studenter vid samma institution eller sektion som organiserat sig för att tillsammans förbättra sin utbildning. Råden hör till studentkåren men bestämmer själva vad de ska fokusera på och hur de vill arbeta. Genom att gå med i studentrådet vid din institution får du inflytande över din utbildning.

Kontakt

Studiebevakare Naturvetenskapliga fakulteten
Elis Wibacke
studiebevakare.natfak@sus.su.se

Studiebevakare Juridik, ekonomi och psykologi
Jim Hagström
studiebevakare.jep@sus.su.se

Studiebevakare Samhälls-vetenskapliga fakulteten
Louisa Kellman
studiebevakare.samfak@sus.su.se

Studiebevakare Humanistiska fakulteten
Sofia Holmdahl
studiebevakare.humfak@sus.su.se

Studiebevakare
lärarutbildningarna
Karin Bohman
studiebevakare.larare@sus.su.se

Som studentrådsaktiv kan du exempelvis få möjlighet att:

  • sitta med i din institutionsstyrelse

  • arbeta med utvecklingen av kurser och kurslitteratur

  • driva projekt och påverkansfrågor som rör studenter inom dina ämnen.

Ett studentråds kärnverksamhet brukar vara studiebevakning, men rådet kan också jobba med studenträttigheter, jämlikhet, studiemiljö, arbetslivsanknytning i utbildningen och studiesociala aktiviteter. Studentrådet har även representanter i institutionsstyrelsen, som är institutionens högst beslutande organ.

Saknas ett studentråd för din utbildning har du möjlighet att starta ett med hjälp av våra studiebevakare. Om du inte vill starta ett studentråd, kan du fortfarande engagera dig genom att bli studentrepresentant, det betyder att du sitter i en eller flera beredande och beslutande instanser på universitetet och representera studenternas perspektiv när olika beslut ska fattas.

Kontakta studiebevakaren för din fakultet om du vill veta mer.

STUDENTRÅD VID HUMANISTISKA FAKULTETEN

STUDENTRÅD VID Naturvetenskapliga FAKULTETEN

STUDENTRÅD VID samhällsvetenskapliga FAKULTETEN

STUDENTRÅD vid Juridiska fakulteten

Studentråd VID lärarutbildningarna