Studerande med barn

Studerar du vid Stockholms universitet och har barn eller barnansvar? Här hittar du tips om bland annat schemaläggning, VAB, CSN och campus.

Institutionen

Vem kan jag vända mig till på institutionen? Vad förväntas av mig när jag påbörjar mina studier?

Du kommer oftast i kontakt med studentexpeditionen på din institution redan innan registrering. De kan hjälpa dig att kolla upp schema, kurslitteratur, studieresultat och ibland seminariegrupper. Studievägledaren har närmast kontakt med studenterna på institutionen och kan hjälpa dig om du frågor eller problem med dina studier. Studierektorn kan vara relevant att kontakta om det är något som inte fungerar eller om du vill ifrågasätta beslut kring dina studier. Kontakta institution i god tid, ha en dialog. Det ska normalt erbjudas minst tre examinationstillfällen inom ett år efter ett kurstillfälle. Om kursen inte ges varje läsår ska det normalt erbjudas minst ett examinationstillfälle de läsår kursen inte ges. 

Vård av sjukt barn

Det finns inga riktlinjer från universitetet kring vård av sjukt barn, det här är något som du bör höra med din institution om, gärna vid terminsstart. Speciellt viktigt är detta om du har obligatoriska moment, kolla upp om det går att exempelvis visa sjukintyg från förskolan och hur många tillfällen du får missa samt huruvida du måste komplettera.

Schemaläggning och val av seminariegrupper

Det finns en regel som säger att schemaläggning av undervisning, förläggning av grupparbeten, obligatoriska moment och examinationer ska i största möjliga mån göras med hänsyn till studenter som har omsorgsförpliktelser för underåriga barn. Om detta inte sker, så ska likvärdigt examinationsalternativ erbjudas de studenter som i god tid (dvs. senast vid kursstart) kontaktat institutionen. Det finns även en rekommendation att om du hör av dig i god tid ska du ha möjlighet att välja seminariegrupp. Uppgift om kursmaterial ska meddelas Stockholms universitetsbibliotek samt finnas tillgängligt, även på ansvarig institutions webbplats, senast två månader före kursstart. Schema ska finnas tillgängligt minst en månad före kursstart, detsamma gäller kursplan.

Föräldraledighet från studier

Ansök om studieuppehåll hos din institution. Kolla med institutionen om hur de hanterar det, olika riktlinjer gäller vid återupptagande av studier.

Försäkringskassan

Om du är under 29 år eller är ensamstående har du rätt att söka bostadsbidrag. Om du ska ta ut föräldraledighet under dina studier gäller att om du inte har en inkomst från arbete får du 250 kronor per dag. Det motsvarar cirka 7500 kronor i månaden. Om du arbetade innan du började studera kan du få föräldrapenning som är baserad på din senaste lön. Hel föräldrapenning kan i regel inte betalas ut om du heltidsstuderar 30 poäng/ termin. Kontakta Försäkringskassans kundservice för mer information, länk: https://www.forsakringskassan.se/kontakt

CSN

Du kan få behålla studiemedlen om du är hemma för vård av sjukt barn och inte kan studera. Som vård av barn räknas också de dagar du som barnets andra förälder är ledig vid ditt barns födelse. Du måste anmäla via mejl eller telefon till CSN att du vårdar sjukt barn (helst redan första sjukdagen) och även skicka in en blankett senast två veckor efter vårdperiodens början. Om du misslyckats med studierna (sämre studieresultat) på grund av sjuka barn ska du skriva det i din ansökan om studiemedel samt bifoga ett läkarintyg om det varit en längre sjukperiod (mer än en vecka) eller om sjukperiod krockat med tenta/ tentaperiod. Inför varje nytt läsår ska du kunna redovisa studieresultat från senaste läsåret (senaste två perioderna med studiemedel, om de ligger efter varandra). Bäst är att alltid söka studiemedel för två terminer/ansökan. Du har rätt att söka  tilläggsbidrag om du har barn.

Läs mer om CSN och föräldraskap här: https://www.csn.se/bidrag-och-lan/for-din-situation/foralder.html

Att röra sig på universitetet

När får jag ta med mig mitt barn till universitetet? Finns det studierum där jag kan ha med mitt barn? 

Vad gäller föreläsningar och seminarier så är det upp till ansvarig för undervisningen och övriga deltagare vid studietillfället att besluta om. Det finns inga formella hinder eller regler om att ha med sig barn i studierum. Det handlar återigen om att se till att kommunicera med sin institution och att respektera sin omgivning.

Skötbord

Södra huset, Frescati: I den stora toaletten i hus C, plan 3 och 4.
Studenthuset, Frescati: Alfahuset plan 2 och 3 (stora toaletten), Betahuset plan 2.
Arrheniuslaboratorierna: F301a och C307
Geovetenskapens hus: U135
Manne Siegbahnlaboratoriet: A123
Allhuset: 295
Kräftriket: Hus 3, 214
Frescati backe: 103B

Amningsrum

Södra huset, Frescati: Plan 4 i hus C, rum C 427. Dörren har kodlås. 
Det går även att använda vilorummen i Södra huset: B426, ett rum inne på Ekonomiavdelningen på E4, och F427. För kod och information kontakta Sektionen för lokalservice, telefon 08-16 24 00. 

Restauranger med barnstolar och mikrovågsugnar

De flesta restauranger har numera barnstolar, om de inte har det så säg gärna till restaurangen. Restaurang Lantis har tre barnstolar på Caféet (en trappa upp) och mikrovågsugnar finns i Lilla salen (bredvid Caféet en trappa upp). Stora Skuggans Wärdshus har flera barnstolar.

Barnmat, tvättlappar och andra tillbehör

ICA Lappkärrsberget (Professorsslingan 15) säljer blöjor och barnmat, tvättlappar mm. Ca 10 minuters promenad från Södra huset, Frescati.
Circle K Frescati (Roslagsvägen) säljer blöjor och barnmat. Ligger bakom Studenthuset, ca 5 minuters promenad från Södra Huset, Frescati.

Kontakt:

Studentkårens samordnare för studiemiljöfrågor: studiemiljo@sus.su.se

Studentkårens samordnare för lika villkorsfrågor: likavillkor@sus.su.se

Studenthälsan, rådgivning som rör den psykiska/fysiska hälsan: studenthalsanistockholm.se

Facebookgrupp för studerande med barn

Studerande med barn är ett nätverk och diskussionsforum för studenter på Stockholms universitet som kombinerar studier med föräldraskap eller barnansvar. Under våra träffar diskuterar vi aktuella frågor och problem som studenter med barn möter, fikar eller käkar lunch och träffar andra studenter med barn för att utbyta erfarenheter, samt lyssnar till inbjudna gäster och får lära oss mer om hur det fungerar att kombinera studier med barnansvar.

 Bli medlem i Facebookgruppen för studerande med barn vid Stockholms universitet.