STUDENTKÅRENS LOKALER

Oavsett om du har rörelse-, syn- eller hörselnedsättning, allergier eller tar med dig barn till campus så ska du kunna besöka studentkårens lokaler.

Studenthuset

Kårexpeditionen samt studentkårens kansli ligger i Studenthuset (Universitetsvägen 2 A). 

 • Det finns hiss mellan våningarna i Studenthuset.
 • Hissarnas mått är 105 x 205 cm.
 • Det finns elektriska dörröppnare till studentkårskansliets huvudingångar.
 • Ledarhundar får tas med i lokalen, övriga djur är inte tillåtna.

Toaletter

 • Bredvid kårexpeditionen finns en liten och en stor toalett.
 • Inne på studentkårens kontor finns två små och en stor toalett.
 • Närmaste skötbord finns på plan två, bakom Studentservice.
 • Samtliga toaletter är könsneutrala.
 • Tvålen är parfymfri.

Färdtjänst och ledstråk

 • Närmaste färdtjänstplats är belägen mellan Södra husens västliga entré och Studenthusets huvudentré Universitetsvägen 2 B).
 • Ledstråk från färdtjänstplatsen saknas.

Kårexpeditionen

 • Kårexpeditionen har en låg och en hög informationsdisk.
 • Hörslinga finns .

Studentkårens möteslokaler i Studenthuset

KÅRSALEN (FRÄMRE OCH BAKRE)

 • 40 sittplatser i varje del eller 80 platser sammanlagt.
 • Kårsalen har höga trösklar av ljudisoleringsskäl.
 • Hörslinga finns i Kårsalens främre del.

Holländarrummet

 • 6 sittplatser.
 • Hörslinga saknas
 • Lågt bord och låga stolar.

ROSA RUMMET

 • 16 sittplatser.
 • Hörslinga saknas.

Nobelrummet

 • 8 sittplatser.
 • Hörslinga saknas.

Färdtjänst

 • Närmaste färdtjänstplats är belägen mellan Södra husens västliga entré och Studenthusets huvudentré (Universitetsvägen 2 B).

Behöver du en tolk?

Studentkåren kan tyvärr inte erbjuda tolkar. Däremot har alla studenter som är i behov av tolk rätt till det även i studiesociala sammanhang, som till exempel vid kårens arrangemang. För teckenspråkstolk eller syntolk, kontakta Service till studenter med funktionsnedsättning, deras mejladress är studentstod@su.se.