Ansökan om verksamhetsbidrag för kårföreningar

Ett verksamhetsbidrag på 500 kronor per termin betalas ut till kårföreningar som söker det. Bidraget ska gå till löpande kostnader, såsom fika till möten. Så här gör ni:

  1. Håll ett styrelse- eller föreningsmöte där ni uppdrar en person, t.ex. föreningens kassör, att söka bidraget. Se till att beslutet tydligt framgår i ert protokoll och att protokollet blir justerat. Skicka sedan signerat protokoll till karforeningar@sus.su.se.

  2. Fyll i formuläret nedan och skicka in det.

  3. Beslut om utbetalning fattas av samordnare för kårföreningar. Ni får besked via mejl när ansökan behandlats.

Uppgifter för utbetalning
Kontoinnehavarens uppgifter
Namn *
Namn
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas av studentkåren för att de ska kunna administrera verksamhetsbidraget. *