Medlemsvillkor

Stockholms universitets studentkårs allmänna medlemsvillkor

 • Genom att betala terminsräkningen eller genom webbplatsen www.sus.su.se tecknar vederbörande medlemskap i Stockholms universitets studentkår (SUS) org.nr. 802003-6425. Endast de som studerar inom SUS verksamhetsområde vid Stockholms universitet (enligt Studentkårsförordning (2009:769) 4 §) har rätt att bli fullvärdiga medlemmar.

 • Den som tecknar medlemskap är stödmedlem till dess att det går att verifiera att studenten är registrerad inom SUS verksamhetsområde vid Stockholms universitet. När verifiering skett övergår stödmedlemskapet i ett fullvärdigt medlemskap.

 • Innan avi från SUS betalas skall alla förtryckta uppgifter kontrolleras. Vänligen kontakta SUS om någon uppgift inte stämmer eller ändra uppgifterna på egen hand genom SUS självservice på internet.

 • Vid inbetalning via bankgiro eller internetbank skall OCR-numret alltid uppges.

 • Medlemskap i SUS erhålls när inbetalning till studentkåren inkommit. Campuskortet, som fungerar som studentlegitimation och som bevis på fullvärdigt medlemskap, finns att ladda ner som app till mobiltelefon och kan beställas som plastkort efter att medlemsavgift betalats.

 • Inbetalda medlemsavgifter återbetalas ej.

 • Genom att teckna medlemskap godkänner vederbörande att uppgifter behandlas och erhålls av SUS.

 • SUS förbehåller sig rätten att efter tecknat medlemskap använda medlemmens uppgifter för stadgeenlig verksamhet, tillhandahållandet av tjänster, administration, fakturering, kundservice, analys, utveckling, information, marknadsföring samt för fullgörandet av skyldigheter enligt lag, avtal eller myndighetsbeslut.

 • Genom att teckna medlemskap samtycker vederbörande till att uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörda samarbetspartner och myndigheter. För mer information om hur SUS behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy för medlemmar.

 • Medlemmen har rätt att meddela att vederbörande ej önskar erhålla försändelser från samarbetspartner genom att skriftligen meddela SUS detta.

 • När medlemmen avslutat sina studier på Stockholms universitet behöver vederbörande ej meddela SUS detta. Medlemmen kan efter avslutade studier välja att bli stödmedlem hos SUS, vilket innebär att vederbörande fortsätter att stödja SUS verksamhet trots att vederbörande ej längre studerar.

 • Ett tecknat medlemskap hos studentkår och/eller fakultetsförening kan ändras till ett annat studentkårs- och/eller fakultetsföreningsmedlemskap inom 7 kalenderdagar efter att betalningen inkommit till studentkåren. Endast en ändring medges. Önskas medlemskap i ytterligare organisation skall studenten därefter erlägga ytterligare erforderlig medlemsavgift.

 • Genom att betala medlemsavgiften godkänner jag att de uppgifter jag lämnar förs över till Studentkortet i Sverige AB i syfte att användas för att skicka mitt Studentkort samt information om studentrelaterade rabatter och förmåner. I de fall medlemsavgiften avser medlemskap i SUS och/eller Fakultetsförening (Humanistiska Föreningen, Naturvetenskapliga Föreningen och/eller Samhällsvetenskapliga Föreningen) godkänner jag vidare att mina uppgifter delas gentemot respektive aktör i syfte att användas för medlemsutskick.