I lust & nöd

Bli medlem i studentkåren och ta del av exklusiva studentrabatter på böcker, lunch, datorprogram och resor. Det är lätt, det är billigt och det lönar sig snabbt.

Blogg

Erika Samuelsson
Alternativen en kunde välja mellan var följande: Att jag får fylla i kursutvärderingar efter varje kursslut.Att jag förstår varför jag har fått ett visst betyg.Att jag i god tid får detaljerad information om mina kurser.Att jag bemöts och bedöms på samma villkor som mina studiekamrater.Totalt deltog 33 stycken studenter och erbjöds en kaffe som tack. Läs mer
Studentkårens omfattande doktorandenkät, som flera gånger nämnts på denna blogg och vars resultat kommer att publiceras i bokform under sommaren, visade att inte ett så obetydligt antal doktorander har upplevt sig negativt särbehandlade på grund av ålder – alltså blivit åldersdiskriminerade. Läs mer
Emelie Andrén
Examinationen är det bästa och viktigaste instrumentet för att styra vad studenterna ska lära sig. Den fungerar även som motivationshöjare bland dessa. Det gäller däremot inte betygen. Betyg gynnar bara en viss typ av studenter. De studenter som är i störst behov av stöd och uppmuntran drabbas istället. Självbilden sjunker i takt med betygen och intresset för ämnet minskar. Läs mer
Cecilia Bergengren
Hur ser en normal arbetsvecka ut på SUS då? Veckan startas ofta med ett frukostmöte följt av planeringsmöte med din enhet. Här kan det diskuteras gemensamma projekt, hur Kåren ska synas mer på Campus eller andra centrala frågor.   Mycket av jobbet handlar  om att hålla en löpande kontakt med Institutitoner och Ämnesråd. Läs mer
Emelie Andrén
Varför är studenterna så tysta? Det är en fråga som man ställer sig på Juridiska fakulteten. Beror det på lärarna eller studenterna? Självklart beror det på studenterna, men klimatet i klassrummet och lärarnas pedagogiska förmåga har stor betydelse. En god pedagogik gör att studenterna tillgodogör sig informationen på ett bättre sätt. Läs mer
Emelie Andrén
Mitt jobb handlar nästan uteslutande om studenters rättigheter. Att informera om våra rättigheter, att tillvarata dem och uppmuntra andra till att göra detsamma. Idag ska jag göra något annat. Nämligen att fokusera på våra skyldigheter. Som studenter vid Stockholms universitet är vi privilegierade. Vi kan försvara våra rättigheter själva. Läs mer
Stockholms universitet arrangerar nu igen sin uppskattade kurs i praktisk stresshantering för doktorander. Kursen består av gruppträffar i form av seminarium med blandning av föreläsning och diskussion. Vid varje träff ingår också praktiska avspänningsövningar. Kursen leds av psykolog och sjukgymnast från Avonova företagshälsovård. Nästa kursomgång startar den 23 april. Läs mer här. Läs mer
Marcus Immonen Hagley
När vi kommer till universitet har vi oftast stora drömmar: att kanske forska inom ett ämne, djupdyka inom ett intresse eller en förberedelseprocess för drömjobbet. Inte sällan går det hand i hand med att utbildningen ska hålla en god kvalité, att du kan utvecklas och att du har en bra miljö under tiden.   Att universitet har sina brister, det vet vi alla. Läs mer
Charlotte Wöhlecke
Har du tänkt på hur mycket tid och pengar du investerar i din utbildning? Jag själv har snart läst tre år vid Stockholms universitet, och har nu en ganska härlig skuld hos CSN. Detta trots att jag jobbat vid sidan av under nästan hela min studietid. Min skuld bekymrar mig inte jättemycket. Läs mer
Cecilia Bergengren
Det jag kommer bära med mig starkast från dagen är Alison Wolfs inledningstal "Är vi för utbildade?". Bara titeln provocerar nog stora delar av publiken. Wolfs huvudtes är att i takt med att allt fler människor läser en högre utbildning på Universitet eller högskola (något vi sett sen industrisamhällets start), blir konkurrensen om jobben som finns allt större. Läs mer
Prenumerera på innehåll
""