Bli medlem

I lust & nöd

Vi är ditt stöd i nöden, din kursare inför tentan och din polare i SU-minglet. Vi har kontakterna, engagemanget och energin att påverka.

Bli medlem i studentkåren!

Blogg

Erik Blohmé
The way the university is organized and administrated can be confusing to students, and even more so for teacher students, because if you were to take a stroll through the campus the teahcer educations would perhabs appear somewhat invisible. This blog post will explain why, and hopefully give you a clearer picture of  it all! Läs mer
Anna Wallgren
    Här är en (påbörjad) översikt av studentrörelsens kritik om förslaget om att ändra Högskolelagen, frångå principen om avgiftsfri utbildning och införa studieavgifter inom internationella utbildningssamarbeten.Studentrörelsen i Sverige är enad. Läs mer
Max Bretschneider
Ivar de la Cruz, förbundsordförande Naturvetarna Enligt de la Cruz visar engagemang i studentråd att man är driven, att man tänker på andra, att man gillar att påverka. Att man tar initiativ, lär sig att arbeta i grupper mot en deadline. Man får gratis träning i projektledning, ledarkompetens och ansvarsroller. Meriter som är viktiga inom företag och andra branscher där naturvetare kan hamna. Läs mer
Max Bretschneider
Fackförbundet Naturvetarna har nu offentliggjort sin bedömning för läget vad gäller arbetsmarknaden för akademiker inom naturvetenskap.  De menar att man i större utsträckning än tidigare måste synliggöra de områden i vilka naturvetare verkar efter avslutad examen på högskolor och universitet. Till vilka yrken svarar egentligen den utbildning vi läser på akademiska studier? Läs mer
Anna Takman
Nobeldagen På Nobeldagen den 10 december deltar Stockholms studenter som marskalkar* och fanbärare under ledning av Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO), både vid prisceremonin i Konserthuset och vid Nobelbanketten i Stadshuset. Läs mer
Max Bretschneider
Idag har studentkåren i form av Gabriella Borden, samordnare för studiemiljö och jag Max varit i Frescati Hagen för projektet Kaffe på maten.  Det innebär att vi serverar kaffe i utbyte mot att studenterna svarar på en enkel fråga. Läs mer
André Beinö
Regeringen har lagt en budgetproposition som innehåller ett förslag som möjliggör studieavgifter för svenska studenter vid svenska högskolor och universitet. Läs mer
Linda Lindström
    A list of study rooms/halls/nooks/corners at Stockholm University campus and outside campus. An english version is comeing shortly!   Campus Frescati/campus at "Universitetet" subway station: När vi säger ”campus” brukar vi mena Campus Frescati, som är belägen vid t- banestationen Universitetet. Läs mer
Anna Wallgren
. . Läs mer om ideella uppdrag, arvoderade uppdrag och tjänster: www.sus.su.se/jobba-hos-oss   Studentrepresentant till SSIF styrelseStockholms Studenters IF (SSIF) är en ideell förening med ändamål att främja intresset för och bereda tillfälle till motion samt verka för ett varierat utbud av fysisk aktivitet, samt därmed förenlig verksamhet, för högskolestuderande i Stockholmsregionen. Läs mer
Josefin Velander
’Vad blir du då?’ Det är en fråga som många studerande inom humaniora inte på rak arm kan svara på, medan andra har stenkoll på vad de vill jobba med. Jobb för humanister finns, överallt och inom alla möjliga områden. Majoriteten av alla humanoriastudenter har etablerat sig på arbetsmarknaden inom ett år efter examen.[1] Många som läser humaniora gör det för att de brinner för sitt ämne. Läs mer
Prenumerera på innehåll
""