FAQ om MEDLEMSKAPet

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om medlemskap.

Studentkårens verksamhet

VAD GÖR STUDENTKÅREN?

Vi arbetar för att du som studerar på Stockholms universitet ska få en studietid i världsklass. För att vi ska nå dit är det viktigt att du har möjlighet att påverka, medverka och hitta gemenskap under din tid på universitetet. 

Vi arbetar aktivt för att studentperspektivet ska finnas med överallt där det påverkar din vardag. Det innebär bland annat att vi organiserar och stöttar studenter som vill påverka sin utbildning. Vi bevakar också studenters intressen när universitetet tar olika beslut och sitter som representanter i universitetets olika organ och utskott. 

Du kan också delta i olika evenemang och aktiviteter som SUS anordnar eller få hjälp att hitta eller bilda en förening för dina intressen. För mer information, besök sus.su.se

Våra studentombud och vårt doktorandombud finns till för att hjälpa dig som enskild student om du hamnat i kläm eller i en konflikt med universitetet. Dessa är öppna för alla studenter, även icke-medlemmar.

VARFÖR SKA JAG BLI MEDLEM I STUDENTKÅREN?

Genom att bli medlem så stöttar du studentkårens arbete. Ju fler medlemmar vi är, desto större möjlighet har vi att påverka universitetet.

Mycket av vår verksamhet, så som våra studentombud, är öppna för alla studenter - även icke-medlemmar. Men som medlem i SUS får också du en rad förmåner du kan ha användning för. 

Som fullvärdig medlem (det vill säga som registrerad student vid Stockholms universitet) i Stockholms universitets studentkår får du Campuskortet som är ett studentleg, rabattkort och medlemskort i ett.

Hur kan jag engagera mig i studenkåren?

Det finns många olika saker du kan göra! Du kan exempelvis vara volontär vid något av våra evenemang, bilda ett studentråd eller bli fadder till internationella studenter. Läs mer olika om sätt du kan engagera dig

Medlemskap i studentkåren

HUR BLIR JAG MEDLEM?

Besök medlem.sus.su.se och betala ditt medlemskap via kort, swish eller internetbank. Du kan även besöka vår kårexpeditition i Studenthuset.

VAD KOSTAR DET ATT BLI MEDLEM?

Medlemsavgift i studentkåren är 125 kronor per termin. Då kan du också välja att bli medlem i en fakultetsförening på köpet. De fakultetsföreningar vi samarbetar med är Humanistiska föreningen (HumF), Naturvetenskapliga föreningen (NF) samt Samhällsvetenskapliga föreningen (SF).

KAN VEM SOM HELST BLI MEDLEM I STUDENTKÅREN?

Ja, men för att bli fullvärdig medlem måste du vara registrerad student vid Stockholms universitet (minst 1 hp/termin) samt tillhöra vårt upptagningsområde (studenter på DSV och Socialhögskolan har sina egna studentkårer). Du kan logga in och se dina registreringar på universitetet via Mitt universitet

Det är endast som fullvärdig medlem du kan få tillgång till Campuskortet och alla dess förmåner. Medlemskap som inte verifieras genom registrering vid Stockholms universitet går automatiskt över till att bli stödmedlemskap. 

VAD ÄR ETT STÖDMEDLEMSKAP?

Du som inte är student vid Stockholms universitet (till exempel du som studerar vid ett annat lärosäte) kan stödja studentkårens arbete genom att bli stödmedlem. Kanske du en gång var aktiv i studentkåren, och brinner för studentinflytande? Eller vill du helt enkelt bidra till en god sak och stödja ett aktivt studentinflytande vid Stockholms universitet?

Som stödmedlem får du inget Campuskort. Det innebär att vi tyvärr inte kan erbjuda våra medlemsförmåner, men vi tackar varmt för ditt stöd!

JAG ÄR DOKTORAND, KAN JAG GÅ MED I STUDENTKÅREN?

Ja, doktorander kan gå med i studentkåren. Alla institutioner registrerar dock inte sina doktorander i Ladok, vilket gör att du kan behöva skicka in intyg till oss för att vi ska kunna verifiera dig som doktorand och göra dig till fullvärdig medlem. 

Saknar vi en studietakt kan du mejla en PDF av ditt anställningsbevis, ISP eller intyg från din institution. För att fortast få tillgång till Campuskortet kan du mejla ditt anställningsbevis i samband med betalning. Mejlar du ett intyg är det viktigt att intyget innehåller tidsperiod och anställningsgrad. För att få SL:s reserabatt krävs det att du är anställd på minst 75% som doktorand.

MÅSTE JAG GÅ MED I STUDENTKÅREN?

Nej, medlemskap i studentkåren är frivilligt. En gång i tiden var kårmedlemskapet obligatoriskt men från och med höstterminen 2010 kan du själv välja om du vill vara medlem eller inte i din lokala studentorganisation. 

Medlemskap i en fakultetsförening

Vilken fakultetsförening kan jag koppla mitt kårmedlemskap Till?

Vi samarbetar med Humanistiska föreningen, Samhällsvetenskapliga föreningen och Naturvetenskapliga föreningen. När du betalar ditt kårmedlemskap kan du koppla ditt medlemskap till en av dessa föreningar utan extra kostnad. 

Om du studerar på en av de fakulteter som fakultetsföreningarna vi samarbetar med är knutna till, är den föreningen förvald när du blir medlem hos oss. Det finns dock inte några krav på att du ska studera vid en viss fakultet för att få vara medlem hos en viss fakultetsförening. Även du som inte har en fakultetsförening förvald kan du välja att bli medlem i en sådan för att kunna ta del av deras sociala verksamhet.

VARFÖR SKA JAG BLI MEDLEM I BÅDE STUDENTKÅREN OCH EN FAKULTETSFÖRENING?

Om du väljer att bli medlem i både Stockholms universitets studentkår och en av de fakultetsföreningar vi samarbetar med så får du tillgång till alla delar av studentlivet: studentleg, rabatter och förmåner genom oss samt studentpubar och andra sociala aktiviteter genom din fakultetsförening. 

Ditt Campuskort är ditt medlemskort och kommer då att ha både studentkårens och fakultetsföreningens logga som bevis för ditt dubbla medlemskap.

Om du väljer att bara bli medlem i studentkåren och inte i en fakultetsförening så får du ett Campuskort utan fakultetsföreningslogga på. Detta innebär att du inte kan gå på alla studentpubar, arbetsmarknadsdagar eller andra sociala aktiviteter som fakultetsföreningarna anordnar. Vill du lägga till medlemskap i en fakultetsförening vid ett senare tillfälle kostar det 125 kronor.

VILKEN FAKULTET TILLHÖR JAG?

Alla institutioner på Stockholms universitet tillhör en fakultet. Du kan enkelt kolla vilken fakultet som just din institution tillhör på universitetets webbplats

KAN JAG BYTA ELLER LÄGGA TILL EN FAKULTETSFÖRENING I MITT MEDLEMSKAP?

Om du vill byta förening gör du det lättast innan du betalar. Det kan du göra själv i vår medlemsportal eller så tar du hjälp av vår kårexpedition på kx@sus.su.se

Om du redan godkänt våra medlemsvillkor och betalat medlemsavgiften måste du kontakta oss inom 7 kalenderdagar för att få byta eller lägga till medlemskap i en fakultetsförening. Endast ett sådant byte medges. Annars måste du köpa ett nytt medlemskap för 125 kronor i vår medlemsportal.

Vill du vara med i flera fakultetsföreningar kostar det 125 kronor extra per förening.

KAN JAG GÅ PÅ STUDENTPUB HOS EN FAKULTETSFÖRENING TROTS ATT JAG ÄNNU INTE FÅTT MITT CAMPUSKORT?

Ja, under början av terminen skickar vi dagligen listor med nya medlemmar till respektive fakultetsförening. På så vis räcker det om du uppger ditt namn och personnummer i dörren så kan  de matcha dig mot sitt medlemsregister.

Observera att om du blivit medlem sent på dagen kan det hända att vi inte hunnit skicka medlemsuppgifterna till din fakultetsförening.

VAD MISSAR JAG OM JAG BARA BLIR MEDLEM I EN FAKULTETSFÖRENING? 

Om du väljer att endast bli medlem i en av de fakultetsföreningar vi samarbetar med och inte i Stockholms universitets studentkår kostar det också 125 kronor.

Medlemskap i enbart en fakultetsförening ger dig varken tillgång till Campuskortet och dess förmåner eller till erbjudande hos Högskolerestauranger med billigare kårkaffe. Du får däremot ett enkelt fakultetsföreningskort i papper som du kan visa upp när du besöker fakultetsföreningens studentpub. Fakultetsföreningskortet hämtas i kårexpeditionen.

Fakultetsföreningskortet är inte ett studentleg och ger därför inte ger dig tillgång till studentrabatter så som SL- och SJ-rabatt (SL och SJ kräver dessutom att du studerar minst 22,5 hp per termin).

JAG HAR TAPPAT MITT FAKULTETSFÖRENINGSKORT, KAN JAG FÅ ETT NYTT?

Ja, du kan få ett nytt fakultetsföreningskort hos kårexpeditionen i Studenthuset. Det kostar 20 kronor i administrativ avgift.

Årsmedlemskap

Vad är fördelen med att välja årsmedlemskap?

Om du vet att du ska studera både höst- och vårtermin finns det flera fördelar med att köpa ett årsmedlemskap: 

 • Du har tillgång till alla medlemsaktiviteter och förmåner hela året.

 • Du försäkrar dig om att du blir kårmedlem i tid för att kunna rösta i kårvalet som hålls varje vårtermin.

 • Du slipper stressen med att betala medlemsavgiften i januari/februari och därmed riskera att pausa dina ködagar hos Stockholms studentbostäder (SSSB).

 • Du behöver bara komma ihåg att betala medlemsavgiften en gång per år.

Varför kan jag bara se en termin åt gången i min app? 

Medlemskapet måste uppdateras varje termin med en ny kursregistrering för den aktuella terminen. När vi får in din registrering för nästa termin från universitetet så får du ett nytt aktiveringsmejl från Studenkortet och kan uppdatera ditt kort inuti appen.

Vad händer om jag inte pluggar den andra terminen?

Om du köpt ett årsmedlemskap men bara studerar höstterminen så kommer ditt medlemskap att övergå till ett stödmedlemskap under våren. Du får alltså inga pengar tillbaka om du inte studerar under vårterminen. 

Administration: betalning, aktivering och medlemskort/Campuskort

SKA JAG BETALA I medlemsportalen ELLER MED BANKGIRO VIA MIN BANK?

Båda alternativen går bra. Vi skickar ut inbetalningsavier till alla antagna studenter innan terminsstart. Men det snabbaste och enklaste sättet att bli medlem är att betala medlemsavgiften med betal- eller kreditkort via vår medlemsportal. Betalar du via medlemsportalen så blir du medlem snabbare än om du använder avin och betalar via bankgiro.

Ska jag välja "Ny medlem" eller "Logga in" i medlemsportalen?

Som registrerad student på Stockholms universitet kan du logga in med din universitetsinloggning för att betala din medlemsavgift. Om du inte har en universitetsinloggning väljer du ny medlem och fyller i alla dina uppgifter. Observera att ditt medlemskap kan aktiveras först efter att du registrerat dig på den aktuella terminens kurser.

Vi är noga med att dina personuppgifter hanteras professionellt och korrekt. Därför är dina uppgifter skyddade med inloggning.

JAG HAR TAPPAT MINA INLOGGNINGSUPPGIFTER, VAD GÖR JAG?

Om du glömt din universitetsinloggning så kan du återställa den via universitetets webbplats. Läs om hur du återställer dina inloggningsuppgifter

Har du fortfarande problem efter det kan du höra av dig till kårexpeditionen på kx@sus.su.se eller på telefon 08-15 41 00.

NÄR KAN JAG SOM TIDIGAST FÅ MITT CAMPUSKORT I MOBILEN (SOM APP)?

Du kan ladda ner ditt Campuskort i mobilen så snart du har fått ditt aktiveringsmejl och aktiverat ditt medlemskap. Avsändaren för aktiveringsmejlet är vår kortproducent Studentkortet.

Aktiveringsmejlet skickas när vi har mottagit din betalning samt fått bekräftelse på din kursregistrering från Stockholms universitet.  Läs mer under frågan ”Varför har jag inte fått något aktiveringsmejl?” längre ner på sidan.

Om du betalar via din internetbank så tar det till fem bankdagar innan vi mottagit din betalning. Det snabbaste sättet att betala är med kort i vår medlemsportal eller i kårexpeditionen.

När du har aktiverat ditt medlemskap kan du ladda ner appen Studentkortet och logga in. Inloggningsuppgifterna skapar du genom aktiveringen.

Om du redan har appen går du in på "Mitt kort" där det finns en liten pil du kan klicka på för att uppdatera ditt Campuskort.

NÄR FÅR JAG SOM TIDIGAST MITT CAMPUSKORT SOM PLASTKORT?

Plastkort börjar skickas från den 1 september. Efter det kan du beställa ditt Campuskort som plastkort så snart du har fått ditt aktiveringsmejl och aktiverat ditt medlemskap. Leveranstid för plastkortet är normalt sett ca 1-3 veckor med reservation för postens hantering. 

Beställ plastkortet genom att logga in på Studentkortet.se, klicka på ”Min profil”, och sedan ”Beställ plastkort” längst ner på sidan. Plastkort kan beställas som tidigast från den 1 september hos studentkortet, med reservation för studentkortets hantering.

Läs mer om hur du aktiverar samt beställer Campuskortet. 

VARFÖR HAR JAG INTE FÅTT NÅGOT AKTIVERINGSMEJL?

Aktiveringsmejlet för Campuskortet när vi har mottagit din betalning samt fått bekräftelse på din kursregistrering från Stockholms universitet.

Har du inte fått ditt aktiveringsmejl kan det finnas flera orsaker:

 • Vi har inte mottagit din betalning. När du gjort din betalning tar det vanligen upp till tre dagar innan det registreras hos oss, men i vissa fall kan det ta ända upp till fem dagar. Betalar du med kort går det snabbare än om du betalar med avi. Hur lång tid avibetalningen tar beror på vilken bank du har och om du gjort din betalning under en bankdag eller helg.

 • Vi saknar din mejladress. Om du har betalat via internetbank med din hemskickade avi, kan det betyda att vi inte har fått tillgång till din mejladress. Du kan då logga in i medlemsportalen och uppdatera dina kontaktuppgifter.

 • Vi har fått fel mejladress till dig. Logga in i vår medlemsportal och kontrollera att du har rätt mejladress registrerad. När du är inloggad kan du uppdatera dina kontaktuppgifter.

 • Aktiveringsmejlet har hamnat i skräpposten. Aktiveringsmejlet skickas från vår kortproducent Studentkortet, titta efter i din mejlkorg för att se så att det inte har hamnat i skräpposten eller under fliken ”Kampanjer”.

 • Vi saknar dina registreringsuppgifter från Stockholms universitet. Om du inte har fått något aktiveringsmejl, så kan det bero på att vi inte har fått någon rapporterad studietakt för dig från universitetet. Gå in på mitt.su.se och skapa ett registreringsintyg som du mejlar till oss på kx@sus.su.se. Om du inte har någon kursregistrering på mitt.su.se så ska du kontakta din institution.

JAG HAR VÄNTAT LÄNGRE ÄN TRE VECKOR PÅ MITT CAMPUSKORT I PLAST, VAD SKA JAG GÖRA?

Plastkort skickas inte automatiskt. Beställ plastkortet genom att logga in på Studentkortet.se, klicka på ”Min profil”, och sedan ”Beställ plastkort” längst ner på sidan. Vi har inga garanterade leveranstider då korten skickas med B-post, men det tar normalt sett 1-3 veckor innan du får ditt plastkort i brevlådan efter att du har lagt din beställning. 

Om du har väntat längre än tre veckor på ditt Campuskort så bör du:

 1. Undersöka att den adress som finns registrerad hos oss är rätt, det gör du i vår medlemsportal.

 2. Mejla oss på kx@sus.su.se (glöm inte att ange ditt personnummer) så undersöker vi om vi har fått dina registreringsuppgifter från universitetet. Du kan också besöka i kårexpeditionen i Studenthuset.

VARFÖR HAR JAG INTE FÅTT SL-LOGGA PÅ MITT KORT?

Om du har fått ett Campuskort utan SL-logga kan det bero på två saker:

 1. Du är inte verifierad som student i våra system.

 2. Du studerar inte tillräckligt många poäng för att ha rätt till denna rabatt.

Om du anser att du har rätt till rabatten men ej fått loggorna på ditt kort, kontakta oss kårexpeditionen på kx@sus.su.se, så undersöker vi orsaken och återkommer så snart vi kan.

KAN JAG BETALA IN MEDLEMSKAP I EFTERHAND?

Nej, du kan endast betala in medlemskap för gällande termin. Under juli respektive december varje år sker omställningen mellan VT/HT samt HT/VT och informationen kring sista datum för beställning av Campuskort/medlemskap läggs upp på vår webbplats.

Utbytes-/internationella studenter

VAD ÄR ETT P/T-NUMMER?/VARFÖR BEHÖVER JAG DET?/HUR FÅR JAG P/T-NUMMER?

Studenter utan ett svenskt personnummer behöver få ett tillfälligt P/T-nummer för att kunna administreras i studentkårens och universitetets system. Det är också nödvändigt att ha ett nummer om du vill stå i SSSB:s bostadskö. För att få ett P/T-nummer måste du kontakta universitetet eller Infocenter i Studenthuset på entréplan, Universitetsvägen 2B, mejl:info@su.se.

HUR FÅR JAG ETT PERSONNUMMER?

För att få ett svenskt personnummer måste du kontakta Skatteverket/Migrationsverket.